Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Michalina Kolka

Michalina Kolka

Edukacja przedszkolna. Wychowawca w przedszkolu – grupa dzieci 3-4-letnich. Absolwentka 3 letnich studiów licencjackich w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz 2-letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku pedagogika. W 2013 roku ukończenie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W Przedszkolu w Szopie praca od 8.09.20014 r. Zdobywając doświadczenie w pracy z dziećmi w 2015 roku uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego. W 2018 roku ukończenie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale Nauk Społecznych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Czas wolny to aktywny wypoczynek, film, muzyka, taniec, życie rodzinne.