Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Brunon Skierka

Brunon SkierkaW Szopie od roku szkolnego 1962/63. Kierownik od roku szkolnego 1970/71. Absolwent LO w Kartuzach. Po ukończeniu kursu pedagogicznego w Tczewie pracował jako nauczyciel w Pierszczewie, Nowej Wsi i Przewozie. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej rozpoczął pracę w Szopie. Uczył: języka polskiego, historii, biologii, matematyki, rysunku, wychowania fizycznego, wychowania obywatelskiego, prac ręcznych oraz prowadził harcerstwo, spółdzielnię uczniowską, Szkolne Koło Odbudowy Stolicy, szkolne koło sportowe. Później ukończył dodatkowo SN w Gdańsku (fizyka z biologią) oraz WSWF w Gdańsku – 1975 r. Od 1.09.1975 r. przeniesiony na stanowisko nauczyciela do Sierakowic. Tam pracuje do 1989 r. do czasu przejścia na emeryturę. Jako emeryt pracuje jeszcze przez 10 lat w SP w Sierakowicach oraz SP w Jelonku. Obecnie wraz z żoną Bożeną mieszka w Sierakowicach.