Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Do pobrania

DLA UCZNIA

Arkusz zaliczeń ucznia
Tytuł : Arkusz zaliczeń ucznia
Rozmiar : 40 kB

DLA NAUCZYCIELA

Karta wycieczki
Tytuł : Karta wycieczki
Rozmiar : 57 kB
Karta wycieczki
Tytuł : Karta wycieczki
Rozmiar : 36 kB
Skierowanie na badania lekarskie
Tytuł : Skierowanie na badania lekarskie
Rozmiar : 21 kB
Skierowanie na badania lekarskie
Tytuł : Skierowanie na badania lekarskie
Rozmiar : 29 kB
Spis ocen SP
Tytuł : Spis ocen SP
Rozmiar : 27 kB
Spis ocen SP
Tytuł : Spis ocen SP
Rozmiar : 28 kB
Spis ocen GIMNAZJUM
Tytuł : Spis ocen GIMNAZJUM
Rozmiar : 27 kB
Spis ocen GIMNAZJUM
Tytuł : Spis ocen GIMNAZJUM
Rozmiar : 13 kB

DLA RODZICA

Upoważnienie do odbioru dziecka
Tytuł : Upoważnienie do odbioru dziecka
Rozmiar : 20 kB
Usprawiedliwienie nieobecności
Tytuł : Usprawiedliwienie nieobecności
Rozmiar : 19 kB
Upoważnienie do odbioru dziecka
Tytuł : Upoważnienie do odbioru dziecka
Rozmiar : 24 kB
Wniosek o naukę języka kaszubskiego SP
Tytuł : Wniosek o naukę języka kaszubskiego SP
Rozmiar : 21 kB
Wniosek o naukę języka kaszubskiego SP
Tytuł : Wniosek o naukę języka kaszubskiego SP
Rozmiar : 21 kB
Wniosek o naukę języka kaszubskiego GIMNAZJUM
Tytuł : Wniosek o naukę języka kaszubskiego GIMNAZJUM
Rozmiar : 21 kB
Wniosek o naukę języka kaszubskiego GIMNAZJUM
Tytuł : Wniosek o naukę języka kaszubskiego GIMNAZJUM
Rozmiar : 20 kB
Zwolnienie dziecka z lekcji
Tytuł : Zwolnienie dziecka z lekcji
Rozmiar : 22 kB
Zwolnienie dziecka z lekcji
Tytuł : Zwolnienie dziecka z lekcji
Rozmiar : 12 kB
Usprawiedliwienie nieobecności
Tytuł : Usprawiedliwienie nieobecności
Rozmiar : 22 kB

 

DRUKI P-P w Kartuzach

Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno_pedagogicznej

Opinia nauczyciela o uczniu edukacji wczesnoszkolnej

Opinia nauczyciela o uczniu z ogólnymi trudnościami w nauce

Opinia nauczyciela o uczniu z trudnościami w pisaniu i czytaniu

Opinia nauczyciela o dziecku objętym opieką przedszkolną

Opinia nauczyciela o dziecku realizującym roczne przygotowanie przedszkolne

zaswiadczenie lekarskie_1

zaswiadczenie lekarskie_2

zaswiadczenie lekarskie_3

zaswiadczenie lekarskie_4

 

Ewaluacja

ewaluacja_Kwalifikacje nauczycieli_stan na 10.2015

pytania ankietowe