Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Komunikat Kierownika GOPS-u dotyczący dożywiania uczniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie dożywiania dzieci w szkole (tj. zupa) na okres od września 2014 r. do końca grudnia 2014 r. należy składać w siedzibie ośrodka przy ul. Lęborskiej 34 do dnia 10 września 2014 r.więcej…

Materiały z rozpoczęcia roku szkolnego

Poniżej przedstawiam Państwu materiały z rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z prezentacją. Link do prezentacji znajduje się poniżej. Trzeba dwa razy kliknąć, aby otworzyć prezentację.

rozpoczęcie roku szkolnego 2014_2015

Można również obejrzeć prezentację dotyczącą rocznicy wybuchu II wojny światowej, przygotowaną przez panią Sabinę Lejk.… więcej…

Komunikat dla gimnazjalistów klasy III – Kompass 3 Neu

kompass-3-neu-podrcznik-do-jzyka-niemieckiego-dla-gimnazjum-z-pyt-cd_215721

Uprzejmie informujemy, że jeżeli uczniowie klasy III zakupili podręcznik do języka niemieckiego Kompass 3, jaki wcześniej podany był w wykazie podręczników szkolnych, a niektórzy zakupili Kompass 3 Neu – nie muszą wymieniać zakupionych pozycji w księgarniach. Różnice są minimalne i nie będę miały znaczącego wpływu na pracę z książką, czy też tok lekcji itp.… więcej…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

szkola

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 r. o godz. 9.30.

Przypominamy, że autobus dla dzieci dojeżdżających z terenu Mirachowa, Nowej Huty, Stryszej Budy, Bącza, zostanie podstawiony przy kościele w Mirachowie zaraz po mszy świętej. Rodziców pozostałych uczniów prosimy o dowiezienie i odwiezienie uczniów z inauguracji.… więcej…

Wyprawka szkolna 2014/2015

ksiazki

Informujemy rodziców uczniów o możliwości skorzystania z projektu „Wyprawka szkolna 2014-2015″. Dofinansowaniem do zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 mogą zostać objęci:… więcej…

uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto;
uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art.

Turniej piłki nożnej 24.08.2014 r. – niedziela! Przyjdź! Kibicuj!

pilka_nozna1

Jak co roku Kamil Bobkowski przejął na siebie trud organizacji Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Sołectwa Bącka Huta. W tym roku Turniej odbędzie się 24 sierpnia, początek o godz. 12.00. Szczegółowe informacje można znaleźć na www.turniej-szopa.blogspot.com, pod numerem tel- 603400423 oraz email-kamil-bobkowski@wp.pl.… więcej…