Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Prace domowe

Prace domowe zapisywane są w następującym formacie: [Dzień zadania pracy. Klasa jakiej praca dotyczy. Nazwa przedmiotu. Miejsce gdzie można znaleźć pracę (ćwiczenia, książka) z podaniem strony i numerów zadań. Termin do jakiego trzeba tą pracę wykonać.] Przykład zapisu obok – [23.11.2017. Klasa 3. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 50, zad. 18. Zadania na 25.11.2017]. Praca domowa nie zapisania w tym miejscu przez nauczyciela nie obowiązuje ucznia! Prace domowe wpisywane są do godz. 16.30 danego dnia i tylko te obowiązują na następny dzień.

 

 • 7.06.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 40. zad. 2,3. Zadania na 8.06.2018 r.
 • 7.06.2018 r. Klasa 3. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 30, zad. 4. Naucz się ładnie czytać listu. Podręcznik. Str. 50. Zadania na 8.06.2018 r.
 • 6.06.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Str. 26, zad. 1,2,3,4. Zadania na 7.06.2018 r.
 • 5.06.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 83. Zad. 5. Zad. 6. Zad. 7.  Zadania na 6.06.2018 r.
 • 5.06.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 35, zad. 1,2. Zadania na 6.06.2018 r. Dzieci, które mają jakieś zaległości proszę o uzupełnienie braków do str. 35.
 • 04.06.2018 r. Klasa 7. FIZYKA. Fizyka poza szkołą str. 76.  Zadanie na 6.06.2018 r.
 • 30.05.2018 r. Klasa 7. JĘZYK POLSKI. Z lektury „Mały Książę” wypisz co najmniej pięć sentencji, aforyzmów i zaprezentuj je w dowolnej postaci graficznej. Zadanie na 4.06.2018 r.
 • 28.05.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 79. Zad. 2. Zad. 4. Zadania na 29.05.2018 r.
 • 28.05.2018 r. Klasa 4. JĘZYK POLSKI. Dokończ opis siebie. Skorzystaj ze wzoru. Podręcznik. Str. 200. Zad. 3. Zadanie na 29.05.2018 r.
 • 25.05.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 78. Zad. 5. Zad. 6. Zad. 7. Zadania na 28.05.2018 r.
 • 25.05.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 219. Zad. 7. Zadania na 28.05.2018 r.
 • 25.05.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 49. Zad. 1. Podręcznik. Str. 188. Zad. 4. Zadania na 28.05.2018 r.
 • 24.05.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 48. Zad. 3. Str. 49. Zad. 4. Zadania na 25.05.2018 r.
 • 24.05.2018 r. Klasa 7. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 248. Zad. 8. Str. 249. Zad. 14. Zadania na 25.05.2018 r.
 • 24.05.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 216. Zad. 4 (na oddzielnej kartce). Zad. 5. b) c). Zadania na 25.05.2018 r.
 • 23.05.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 214. Zad. 7. Str. 215. Zad. 8. Zadania na 24.05.2018 r.
 • 23.05.2018 r. Klasa 6. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 198. Zad. 11. Zadanie na 24.05.2018 r.
 • 22.05.2018 r. Klasa 4 (Kamil). MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 188. Zad. 5. Zadanie na 23.05.2018 r.
 • 22.05.2018 r. Klasa 4 (Kamil, Kacper L., Paweł, Ola, Bartek). MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 188. Zad. 4. Zadanie na 23.05.2018 r.
 • 22.05.2018 r. Klasa 4 (Kamil, Kacper H. Ł., Paweł, Ola). MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 188. Zad. 3. Zadanie na 23.05.2018 r.
 • 18.05.2018 r. Klasa 7. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 239. Zad. 4. Zadanie na 21.05.2018 r.
 • 18.05.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 74. Zad. 10. Zad. 11. Zadanie na 21.05.2018 r.
 • 17.05.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Str. 18, zad. 2 (przepisz zdania do zeszytu). Ćwiczenia. Str. 15, zad. 2 (przepisz 2 zdania) i zad. 4 (dokończyć). Zadania na 18.05.2018 r.
 • 17.05.2018 r. KLASA 4. JĘZYK POLSKI. Ćw. nr 2. Str. 37-39. Zad. 2-7. Zadanie na 18.05.2018 r.
 • 17.05.2018 r. KLASA 6. JĘZYK POLSKI. Podr. Str. 229. Zad. 8. Zadanie na 21.05.2018 r.
 • 16.05.2018 r. KLASA 5. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 208. Zad. 3 – do zeszytu. Zadanie na 18.05.2018 r.
 • 16.05.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Narysować na oddzielnej kartce graniastosłupy: prawidłowy sześciokątny, prostopadłościan, sześcian. Zadania na 18.05.2018 r.
 • 16.05.2018 r. Klasa 4 (Kamil, Kacper M.). MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 72. Zad. 3. Zadania na 18.05.2018 r.
 • 16.05.2018 r. Klasa 4 (Kamil, Kacper M., Bartek, Wartek, Kuba, Kacper H. Ł.). MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 72. Zad. 2. Zadania na 18.05.2018 r.
 • 16.05.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 73. Zad. 9. Zad. 10. Zadania na 17.05.2018 r.
 • 15.05.2018 r. Klasa 6. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 269 – tekst do przeczytania w całości. Dokończenie zadania z lekcji. Zadanie na 16.05.2018 r.
 • 15.05.2018 r. Klasa 5. JĘZYK POLSKI. Ćwiczenia nr 1. Strona 88-90. Dokończyć zadania. Zadanie na 16.05.2018 r.
 • 15.05.2018. Klasa II gimnazjum. GEOGRAFIA. Zeszyt ćwiczeń str. 73-74. Termin oddania 22.05.2018
 • 15.05.2018 Klasa 7. GEOGRAFIA. Przewodnik turystyczny po Pojezierzu Kaszubskim. Termin oddania 29.05.2018
 • 14.05.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 253. Zad. nr 13 (minimum 1/2 strony w zeszycie). Zadanie na 16.05.2018 r.
 • 14.05.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Jutro kartkówka. Ćwiczenia. Str. 13, zad. 6 (kropka). Naucz się ładnie czytać tekst. Podręcznik. Str. 14 (fragment). Zadania na 15.05.2018 r.
 • 14.05.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 70. Zad. 2. Str. 71. Zad. 3. Zad. 4. Zadania na 15.05.2018 r.
 • 14.05.2018 r. Klasa 7. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 53. Zad. 1, zad. 3.  Zadania na 17.05.2018 r.
 • 14.05.2018 r. Klasa 6. JĘZYK ANGIELSKI. Podręcznik, zad.8,9,10, strona 97. Zadania na 15.05.2018 r.
 • 11.05.2018 r. Klasa 6. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 191. Zad. 7.  Zadanie na 14.05.2018 r.
 • 11.05.2018 r. Klasa 7. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 229. Zad. 4.  Zadanie na 14.05.2018 r.
 • 11.05.2018 r. Klasa 2.EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 11, Zad. 4 (kropka). Zadanie na 14.05.2018 r.
 • 10.05.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Kartkówka – pisanie ze słuchu, wyrazy z rz. Ćwiczenia. Str. 9 zad. 6. Zadanie na 11.05.2018
 • 10.05.2018 r. Klasa 4. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 189. Zad. 3. Zadanie na 11.05.2018 r.
 • 11.05.2018 r. Klasa 4. JĘZYK ANGIELSKI. Podręcznik, zad.1,3,4,5, strona 99. Zadania na 14.05.2018 r.
 • 09.05.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 201. Zad. 12. Zad. 13.  Zadania na 10.05.2018 r.
 • 09.05.2018 r. Klasa 6 (Adam, Dominika, Hubert, Kacper W.). MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 187. Zad. 4. Zadanie na 10.05.2018 r.
 • 09.05.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 65. Zad. 7. Zad. 8. Zadania na 10.05.2018 r.
 • 09.05.2018 r. Klasa 5. JĘZYK POLSKI. Ćwiczenia nr 1. Zadania: 3-4-5, str. 81-82. Zadania na 10.05.2018 r.
 • 09.05.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Str. 7. Zadanie na 10.05.2018 r.
 • 09.05.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Str. 8. Naucz się ładnie czytać wyznaczonego fragmentu. Zadanie na 10.05.2018 r. Przynieś puszkę po kukurydzy lub ananasie i gałązkę. Zadanie na 11.05.2018 r.
 • 07.05.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Str. 4. Nauczyć się czytać „Majowe święta”. Zadanie na 8.05.2018 r. Osoby, które nie były dzisiaj przygotowane do zajęć (brak ćwiczeń i podręczników do edukacji polonistycznej i matematycznej), proszę na jutro przynieść cały zestaw. Dzisiaj rozpoczęliśmy ostatnią 4 część.
 • 07.05.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 199. Zad. 4. Zad. 5.  Zadania na 08.05.2018 r.
 • 07.05.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 174. Zad. 1 (dokończyć). Zadanie na 08.05.2018 r.
 • 07.05.2018 r. Klasa 7. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 224. Zad. 16 (dokończyć). Zad. 18.  Zadania na 09.05.2018 r.
 • 07.05.2018 r. Klasa 6. ZAJĘCIA TECHNICZNE. Proszę przynieść kolorowe kartki, wykałaczki długie szt. 3, klej, nożyczki. Zadanie na 08.05.2018 r.
 • 07.05.2018 r. Klasa 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 18; Nauczyć się czytać „Wiosenna łąka” P. s. 14. Zadanie na 08.05.2018 r.
 • 09.05.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia, strona 23. Zadania na 11.05.2018 r.
 • 09.05.2018 r. Klasa 4. JĘZYK ANGIELSKI. Podręcznik, zad.9, strona 97. Zadanie na 14.05.2018 r.
 • 30.04.2018 r. Klasa 4. JĘZYK POLSKI. Proszę dokończyć zadanie z lekcji – „Napisz dalsze losy Elzy i Danusi”. Zadanie na 7.05.2018 r.
 • 27.04.2018 r. Klasa 7. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 216. Zad. 22. Str. 218. Zad. 44. Zad. 45.  Zadania na 30.04.2018 r.
 • 25.04.2018 r. Klasa 6. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 69. Zad. 16. Str. 70. Zad. 2.  Zadania na 27.04.2018 r.
 • 25.04.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 60. Zad. 2. Zad. 3.  Zadania na 27.04.2018 r.
 • 25.04.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 61. Zad. 9.  Zadanie na 27.04.2018 r.
 • 24.04.2018 r. Klasa 6. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 66. Zad. 3. Zad. 4. Zad. 5.  Zadania na 25.04.2018 r.
 • 24.04.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 58. Zad. 2. Zad. 4.  Zadania na 25.04.2018 r.
 • 23.04.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 56. Zad. 2. Zad. 3. Zad. 4.  Zadania na 24.04.2018 r.
 • 23.04.2018 r. Klasa 7. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 211. Zad. 7 (dokończyć).  Zadanie na 26.04.2018 r.
 • 23.04.2018 r. Klasa 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 5, zad. 5. Zadanie na 24.04.2018 r.
 • 23.04.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 190. Zad. 8 (dokończyć). Str. 191. zad. 10.  Zadania na 24.04.2018 r.
 • 16.04.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Naucz się ładnie czytać tekst. Podręcznik. Str. 76. Kartkówka z wyrazami z trudnościami ortograficznymi. Ćwiczenia. Str. 57, zad. 5. Zadanie na 17.04.2018 r.
 • 16.04.2018 r. Klasa 6 (uczniowie: Adrian Ropela, Błażej Leman, Hubert Kąkol). MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 168. Zad. 6. Zadanie na 17.04.2018 r.
 • 16.04.2018 r. Klasa 6. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 168. Zad. 3. Zadanie na 17.04.2018 r.
 • 16.04.2018 r. Klasa 7. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 207. Zad. 7 d.  Zadanie na 23.04.2018 r.
 • 16.04.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 185. Zad. 6 (dokończyć). Str. 186. zad. 7, zad. 8.  Zadania na 17.04.2018 r.
 • 16.04.2018 r. Klasa 6. ZAJĘCIA TECHNICZNE. Proszę przynieść kolorowe kartki A4, nożyczki. Zadanie na 17.04.2018 r.
 • 13.04.2018 r. Klasa 6. PRZYRODA. Ćwiczenia- obowiązkowo zad. 2 i 4 str. 12-13 oraz zad. 1-5 str. 14-15, a także dla chętnych zad. 1 str.12. Zadanie na następne zajęcia z przyrody.
 • 13.04.2018 r. Klasa 6. JĘZYK POLSKI. Napisz charakterystykę Adasia Cisowskiego. Zadanie na 16.04.2018 r. Kartka formatu A4. (nie w zeszycie!)
 • 13.04.2018 r. Klasa 5. JĘZYK POLSKI. Napisz list oficjalny do znanego piłkarza z prośbą o przeprowadzenie pokazowych lekcji w Twojej szkole. Zadanie na 16.04.2018 r. Kartka formatu A4 (nie w zeszycie!)
 • 13.04.2018 r. Klasa 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Nauczyć się czytać, podręcznik str. 68. Zadanie na 16.04.2018 r.
 • 12.04.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 50, zad. 1,2. Z tych zadań będzie kartkówka z wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Zadanie na 13.04.2018 r.
 • 12.04.2018 r. Klasa 3 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 234. Zad. 7, zad. 8, zad. 9. Zadania na 17.04.2018 r.
 • 11.04.2018 r. Klasa 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Nauczyć się czytać tekstu z podręcznika, str. 84. Zadanie na 12.04.2018 r.
 • 10.04.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Przynieść na 11.04.2018 zielone ćwiczenia.
 • 10.04.2018 r. Klasa 4. JĘZYK POLSKI. Dokończ napisanie opowiadania. Ćwiczenia nr 1. Str. 45-48. Zadanie na 11.04.2018 r.
 • 10.04.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Utwórz notatkę w zeszycie o chorobie – zespół Downa, minimum 1 strona. Zadanie na 12.04.2018 r.
 • 09.04.2018 r . Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Str. 39, zad. 4,5,6,7. Zadania na 10.04.2018 r.
 • 09.04.2018 r. Klasa 1. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Wykonaj obliczenia w zeszycie. Zadanie na 10.04.2018 r.
 • 09.04.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 177. Zad. 6, 7, 8. Zadanie na 10.04.2018 r.
 • 09.04.2018 r. Klasa 7. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 200. Zad. 17. Zadanie na 12.04.2018 r.
 • 09.04.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 159. Zad. 4 (dokończyć). Zadanie na 10.04.2018 r.
 • 9.04.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Napisz rozprawkę nt.: Czy polska młodzież boryka się z życiowymi problemami? Uzasadnij swoje zdanie. Zadanie na 17.04.2018 r., format A4, jedna strona.
 • 9.04.2018 r. Klasa 3 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Proszę dokończyć kartę pracy do zad. 9 włącznie (opowiadanie) oraz napisać zaproszenie i ogłoszenie.  Zadanie na 10.04.2018 r.
 • 9.04.2018 r. Klasa 7 SP. JĘZYK POLSKI. Zapisz notatkę w zeszycie o Trenie I i VIII. Wypisz środki stylistyczne (epitet, apostrofa, przerzutnia – po jednym). Zadanie na 10.04.2018 r.
 • 9.04.2018 r. Klasa 3 gimnazjum. MATEMATYKA. Proszę o wykonanie z BRYSTOLU lub KARTONU modeli: sześcianu, graniastosłupa (dowolnego oprócz sześcianu), ostrosłupa prawidłowego trójkątnego; walca. Zadanie do wykonania do 13 kwietnia. Prace oddajemy do dyrektora. Model powinien być wykonany z prawidłowo wykreślonej siatki. Każda z brył powinna mieć więcej niż 10 cm wysokości. Liczy się prawidłowość wykonania, staranność, estetyczność. Każda praca musi być podpisana na boku lub na podstawie (imię i nazwisko). Prace wykonane z miękkiej kartki nie będą przyjmowane. Większe modele łatwiej jest skleić. Nie kleimy taśmami! Ściany do siebie kleimy tylko i wyłącznie klejem. Proszę o wejście na strony internetowe i pobierzcie prawidłowo wykonane siatki tych brył (razem z zakładkami do klejenia).
 • 0.6.04.2018 r. Klasa 3 gimnazjum, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, Wypracowanie na temat : „Zakaz handlu w niedzielę – jesteś za czy przeciw?”, zadanie na 11.04.2018 r.
 • 06.04.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 46, zad. 3,4,5,6,7. Zadania na 9.04.2018 r.
 • 06.04.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Narysuj ilustrację w zeszycie do lektur do wybranego fragmentu lektury „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”. Zadanie na 9.04.2018 r.
 • 06.04.2018 r. Klasa 5. JĘZYK POLSKI. Przygotuj reklamę o wybranym miejscu w Polsce, do którego warto pojechać i zwiedzić. Treści pomocnicze – podręcznik, str. 156., zad. 1. Zadanie na 10.04.2018 r.
 • 06.04.2018 r. Klasa 6. JĘZYK POLSKI. Proszę o przyniesienie dokończonych informatorów o Aktynurii. Zadanie na 9.04.2018 r.
 • 06.04.2018 r. Klasa 3 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Napisz rozprawkę nt.: Czy słusznie zatytułował Żeromski swoją nowelę „Siłaczka”? Praca w wielkości formatu A4, na 9.04.2018 r.
 • 06.04.2018 r. Klasa 3 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Napisz charakterystykę wybranego przez siebie bohatera „Kamieni na szaniec”. Zadanie na 12.04.2018 r. (1 strona, A4)
 • 05.04.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Str. 35, zad, 4,5,6,7. Zadanie na 6.04.2018 r.
 • 05.04.2018 r. Klasa 3 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 227. Zad. 4. Zadanie na 9.04.2018 r.
 • 05.04.2018 r. Klasa 7. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 198. Zad. 6. Zadanie na 6.04.2018 r.
 • 04.04.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Sprawdzian z mnożenia i dzielenia do 50. Zadanie na 5.04.2018 r. Wywiadówka w poniedziałek (9.04.2018 r.) od godziny 16.30.
 • 04.04.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA  MUZYCZNA. Podręcznik. Str. 55. Naucz się na pamięć piosenki „O mnichu Gwidonie”. Zadanie na 9.04.2018 r.
 • 04.04.2018 r.Klasa 7. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 195. Zad. 12 (f, g, h). Zad. 13. Zadania na 05.04.2018 r.
 • 04.04.2018 r. Klasa 4. JĘZYK POLSKI. Podręcznik, str. 140-142. Narysuj komiks do baśni. Zadanie na 6.04.2018
 • 27.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Kartkówka z tabliczki mnożenia do 50. Zadanie na 28.03.2018 r.
 • 23.03.2018 r.Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 35. Zad. 9. Zadanie na 28.03.2018 r.
 • 27.03.2018 r.Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 42-43. Zad. 4, zad. 5, zad. 6. Zadania na 28.03.2018 r.
 • 27.03.2018 r. Klasa 4. GODZINA WYCHOWAWCZA. Proszę przynieść wydmuszkę oraz przybory i materiały do dekoracji. Zadanie na 28.03.2018 r.
 • 26.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Str. 29, zad. 4,5,6. Jutro kartkówka z tabliczki mnożenia (do 50). Zadania na 27.03.2018 r.
 • 26.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Str. 50. Naucz się ładnie czytać wiersza. Zadanie na 27.03.2018 r.
 • 23.03.2018 r.Klasa 7. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 193. Zad. 2 (dokończyć), str. 194. zad. 3. Zadania na 26.03.2018 r.
 • 23.03.2018 r.Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 40-41. Zad. 4, zad. 5. Zadanie na 21.03.2018 r.
 • 23.03.2018 r.Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 34. Zad. 4, zad. 5, zad.6. Zadania na 26.03.2018 r.
 • 22.03.2018 r.Klasa 3 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 215. Zad. 4,  zad.5. Podręcznik. Str. 219. Zad. 9. Zadania na 26.03.2018 r.
 • 22.03.2018 r.Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 169. Zad. 3. Zadanie na 26.03.2018 r.
 • 22.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA.  Ćwiczenia. Str. 34, zad. 3,4,5,6. Zadania na 23.03.2018 r.
 • 20.03.2018 r.Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 168. Zad. 2, zad. 3, zad. 4. Zadania na 22.03.2018 r.
 • 20.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 32, zad. 3,4. Zadania na 21.03.2018 r.
 • 20.03.2018 r.Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 28. Zad. 2, zad. 3. Zadania na 21.03.2018 r.
 • 19.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 28, zad. 2. 21 marca uczniowie klasy 2 przychodzą do szkoły ubrani na żółto. Proszę przynieść wydmuszkę i szklaną butelkę (małą). Zadania na 20.03.2018 r.
 • 19.03.2018 r.Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 26. Zad. 7, zad. 8, zad. 9. Zadania na 20.03.2018 r.
 • 19.03.2018 r.Klasa 7. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 46. Zad. 2. Podręcznik. Str. 190. Zad. 7.  Zadania na 21.03.2018 r.
 • 19.03.2018 r.Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 35. Zad. 1. Zadanie na 20.03.2018 r.
 • 19.03.2018 r. Klasa 1. ED. POLONISTYCZNA. Przepisz tekst do zeszytu z podręcznika str. 46. Zadanie na 20.03.2018 r.
 • 16.03.2018 r.Klasa 6. MATEMATYKA. Przynieść niebieskie ćwiczenia (wersja B) na 19.03.2018 r.
 • 16.03.2018 r.Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str 23, zad. 4, zad. 5, zad. 6, zad. 7.  Zadania na 19.03.2018 r.
 • 16.03.2018 r.Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str 34, zad. 13, zad. 14, zad. 15.  Zadania na 19.03.2018 r.
 • 16.03.2018 r.Klasa 7. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str 45.  Zad. 2.  Zadanie na 19.03.2018 r.
 • 16.03.20018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Str. 37, zad. 3 i 5. Zadanie na 19.03.2018 r.
 • 16.03.2018 r.Klasa 6. ZAJ. TECHNICZNE. Proszę przynieść materiały do wykonania palmy wielkanocnej: patyk (40-50 cm), sznurek/drucik, bukszpan,bazie, wstążki itp. Zadanie na 19.03.2018 r.
 • 16.03.2018 r.Klasa 5. ZAJ. TECHNICZNE. Proszę przynieść materiały do wykonania palmy wielkanocnej: patyk (40-50 cm), sznurek/drucik, bukszpan,bazie, wstążki itp. Zadanie na 20.03.2018 r.
 • 15.03.2018 r.Klasa 3 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str 211, zad. 1.  Zadanie na 19.03.2018 r.
 • 15.03.2018 r.Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str 179, zad. 10.  Zadanie na 19.03.2018 r.
 • 15.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Kartkówka. Ćwiczenia. Str. 26, zad. 2. Zadanie na 16.03.2018 r.
 • 14.03.2018 r.Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str 20 i 21 . Zad. 2, zad.3, zad.4.  Zadania na 16.03.2018 r.
 • 14.03.2018 r.Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str 28 . Zad. 7. Podręcznik. Str. 138. Zad. 2.  Zadania na 16.03.2018 r.
 • 14.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Str. 21, zad. 6,7,8,9. Uczniowie, którzy nie wykonali wszystkich zadań na lekcji str. 22-23 w ćwiczeniach, proszę wykonać zadania w domu. Zadania na 15.03.2018 r.
 • 14.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Lektura. Str. 26-37. E. Zubrzycka „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”. Zadanie na 21.03.2018 r.
 • 14.03.2018 r. Klasa 3 gimnazjum. MATEMATYKA. Dokończyć pracę własną wykonywaną na zajęciach. Termin wykonania i oddania pracy – 19.03.2018 r.
 • 13.03.2018 r.Klasa 6.MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str 23 . Zad. 2.  Zadanie na 14.03.2018 r.
 • 13.03.2018 r.Klasa 4.MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str 27 . Zad. 2, zad.3.  Zadanie na 14.03.2018 r.
 • 13.03.2018 r.Klasa 3 gimnazjum.MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 206. Zad. 5. Zadanie na 14.03.2018 r.
 • 13.03.2018 r.Klasa 3 gimnazjum.CHEMIA.Ustal ile cukru znajduje się w szklance mleka o zawartości  3,2% tłuszczu.Zadania na 16.03.2018 r.
 • 13.03.2018 r. Klasa 7.CHEMIA.Uzupełnij ćwiczenia od str. 68 do str.70.Zadania  na 1 6.03.2018 r.
 • 13.03.2018 r. Klasa 2 gimnazjum.CHEMIA.Karty z zadaniami od zad.315-321 .Zadania na 16.03.2018 r.Zadania dla nieobecnych są w pokoju nauczycielskim.
 • 12.03.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 8, str. 9, zad. 3, zad. 4, zad. 5, zad.6. Zadania na 13.03.2018 r.
 • 12.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 18, zad. 3,4. Zadanie na 13.03.2018 r.
 • 12.03.2018 r. Klasa 4. JĘZYK POLSKI. Narysuj anioła Twojej klasy 4. Kartka A4. Nawiązanie do wiersza z podr., str. 113. Zadanie na 13.03.2018 r.
 • 9.03.2018 r. Klasa 3 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 195, zad 8.b, zad. 9, zad.10.  Zadania na 12.03.2018 r.
 • 9.03.2018 r. Klasa 7. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 44, zad 1, zad. 2.  Zadanie na 12.03.2018 r.
 • 9.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Str. 25, zad. 6. Przepisz opis Maurycego do zeszytu. Zadanie na 12.03.2018 r.
 • 7.03.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 134, zad 1.  Zadanie na 9.03.2018 r.
 • 7.03.2018 r. Klasa 7. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 175, zad 2 (dokończyć), zad. 3.  Zadania na 9.03.2018 r.
 • 7.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 14, zad. 2. Napisać w zeszycie swój rozkład dnia. Zadanie na 8.03.2018 r.
 • 7.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Lektura. Str. 7-24. E. Zubrzycka „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”. Zadanie na 14.03.2018 r.
 • 6.03.2018 r. Klasa 6. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 124. Zad. 2.  Zadanie na 07.03.2018 r.
 • 6.03.2018 r. Klasa 3 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 190. Zad. 39.  Zadanie na 07.03.2018 r.
 • 6.03.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 13. Zad. 2, zad. 3.  Zadania na 07.03.2018 r.
 • 6.03.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 152 i 154. Zad. 7, zad. 9, zad. 29.  Zadania na 08.03.2018 r.
 • 6.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA, Ćwiczenia. Str. 14, zad. 1,2. Zadania na 7.03.2018 r.
 • 6.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Str. 20. Nauczyć się czytać zaznaczonego fragmentu. Zadanie na 7.03.2018 r.
 • 6.03.2018 r. Klasa 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Str. 31; Zeszyt do kaligrafii, s.42.  Zadanie na 07.03.2018 r.
 • 5.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Str. 18-19 – nauczyć się czytać. Ćwiczenia. Str. 10 – nauczyć się na pamięć wiersza. Zadania na 6.03.2018 r.
 • 5.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Str. 11, zad. 4,5,6. Zadania na 6.03.2018 r.
 • 5.03.2018 r. Klasa 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Str. 30; Ćwiczenia. str. 24, zad. 3, 4. Proszę przynieść kilka płatków kosmetycznych, kartkę niebieską, zieloną. Zadanie na 06.03.2018 r.
 • 5.03.2018 r. KLASA III gimnazjum. BIOLOGIA. Ćwiczenia str. 67. Zadanie na 6.03.2018 r.
 • 5.03.2018 r. KLASA 7. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 139, zad. 3a i b. Zadanie na 6.03.2018 r.
 • 5.03.2018 r. KLASA II GIMNAZJUM. FIZYK ćWICZENIA Str. 20 Zadanie na 6.03.2018 r.
 • 5.03.2018 r. KLASA III gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 167, zad. 5 lub 9, do wyboru. Zadanie na 6.03.2018 r.
 • 2.03.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 18.  Zad. 1, zad. 2. Zadania na 5.03.2018 r.
 • 2.03.2018 r. Klasa 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Str. 26, 27- nauczyć się czytać (s.27 dla chętnych); Ćwiczenia. str. 20, zad. 2, 3, 4. Zadanie na 05.03.2018 r.
 • 2.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Nauczyć się na pamięć wiersza. Ćwiczenia. Str. 10. Zadanie na 5.03.2018 r.
 • 2.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Str. 9, zad. 5,6. Zadania na 5.03.2018 r.
 • 1.03.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 146. Zad. 11 (dokończyć). Zad. 12.  Zadania na 5.03.2018 r.
 • 2.03.2018 r. Klasa 7 SP. BIOLOGIA. Ćwiczenia. Str. 68.  Zadania na 5.03.2018 r.
 • 1.03.2018 r. Klasa 3 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 185. Zad. 11. Zadanie na 5.03.2018 r.
 • 1.03.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Str. 13, zad. 5. Zadanie na 2.03.2018 r.
 • 28.02.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 9. Zad 1, Zad. 2. Zadania na 2.03.2018 r.
 • 28.02.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Cała str. 15. Zadania na 2.03.2018 r.
 • 28.02.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Str. 5, zad. 5,6,7,8. Zadania na 1.03.2018 r.
 • 28.02.2018 r. Klasa 5. JĘZYK POLSKI. Podręcznik, str. 81, zad. 4. Zadanie na 2.03.2018 r.
 • 28.02.2018 r. II GIMNAZJUM. BIOLOGIA. Notatka – tkanka łączna. Zadanie na 2.03.2018 r
 • 28.02.2018 r. 7 SP. FIZYKA. Podręcznik str. 79 Zadanie na 2.03.2018 r
 • 28.02.2018 r. II GIMNAZJUM. FIZYKA. Podręcznik str. 12 Zadanie na 2.03.2018 r
 • 27.02.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 146. Zad. 8. Zadanie na 01.03.2018 r.
 • 27.02.2018 r. Klasa 6. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 40. Zad. 5. Zadanie na 28.02.2018 r.
 • 27.02.2018 r. Klasa 3 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 182. Zad. 13 b. c. Zadanie na 28.02.2018 r.
 • 27.02.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 122. Zad. 2. Zadanie na 28.02.2018 r.
 • 27.02.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Ćwiczenia. str. 8. Zad. 7. Zadanie na 28.02.2018 r.
 • 27.02.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Str. 4, zad. 1,2,3, 4. Zadania na 28.02.2018 r.
 • 27.02.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 4, zad. 2. Zadanie na 28.02.2018 r.
 •  26.02.2018 r. Klasa 4. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 120. Dokończyć Zad 1. Zadanie na 27.02.2018 r.
 •  26.02.2018 r. Klasa 6. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 39. Zad 1, Zad. 2. Zadania na 27.02.2018 r.
 •  26.02.2018 r. Klasa 5. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 107. Zad 1.  Zadanie na 27.02.2018 r.
 •  26.02.2018 r. Klasa 6. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 39. Zad 1, Zad. 2. Zadania na 27.02.2018 r.
 • 26.02.2018 r. Klasa 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Jutro kartkówka z pisowni wyrazów z „ó”, zapisanych w zeszycie. Zadanie na 27.02.2018 r.
 • 26.02.2018 r. Klasa 6. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 199, zadanie 4. Zadanie na 27.02.2018 r.
 • 23.02.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 73, zad. 4. Zadanie na 26.02.2018 r.
 • 22.02.2018 r. klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Str. 145. Zad. 3. Zadania na 26.02.2018 r.
 • 22.02.2018 r. klasa 7. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 42 Zad. 1 Zad. 2. Podręcznik. Str. 170. Zad. 6. Zadania na 23.02.2018 r.
 • 22.02.2018 r. klasa 3 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Zad. 12. Str. 177. Zadania na 23.02.2018 r.
 • 22.02.2018 r. klasa 1. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Karta pracy: dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Zadania na 23.02.2018 r.
 • 22.02.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Str. 57, zad. 5,6,7,8,9. Zadania na 23.02.2018 r.
 • 21.02.2018 r. klasa 7. MATEMATYKA. Ćwiczenia Str. 41 Zad. 2 i zad. 3. Zadania na 22.02.2018 r.
 • 21.02.2018 r. klasa 6. MATEMATYKA. Ćwiczenia Str. 34 Zad. 4. Zadanie na 22.02.2018 r.
 • 21.02.2018 r. klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA.  Podręcznik. Str. 142 Zad. 6. Zadanie na 22.02.2018 r.
 • 21.02.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Str.  51, zad. 5-8, str. 55, zad. 3. Zadania na 22.02.2018 r.
 • 20.02.2018 r. Klasa 5. JĘZYK POLSKI. Ćwiczenia nr 1, str. 108-109, dokończyć zadanie z lekcji. Zadanie na 21.02.2018 r.
 • 20.02.2018 r. Klasa 4. JĘZYK POLSKI. Dokończ zadanie z lekcji – wymyśl tajemny szyfr do porozumiewania się w grupie (kalambury, kodowanie, miny, gesty itd.). Zadanie na 21.02.2018 r.
 • 20.02.2018 r. Klasa 6. JĘZYK POLSKI. Przynieś dowolny przepis kulinarny (książka kucharska, wycinek z gazety, wydruk z internetu itd.). Zadanie na 21.02.2018
 • 20.02.2018 r.  Klasa 6 i 7. PLASTYKA Proszę przynieść farby, białą kredkę świecową lub świecę, kartkę niebieską. Zadanie na 21.02.2018 r.
 • 20.02.2018 r. Klasa 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA Nauczyć się czytać str. 7. Wykonać ćw. 4 str. 7 (pod tekstem). Zadania na 21.02.2018 r.
 • 20.02.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Str. 66, zad. 4. Ułóż i napisz w zeszycie zdania do podanych wyrazów. Zadanie na 21.02.2018 r. Jutro kartkówka z alfabetu.

 

 •  19.02.2018 r. Klasa 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA Ćwiczenia. Str. 5, zad. 5,6. Zadania na 20.02.2018 r. Jutro kartkówka z dodawania w zakresie 10, zadania z „okienkiem”.
 • 19.02.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Karty pracy. Zadania na 20.02.2018 r.
 • 15.02.2018, Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Sporządź notatkę o Irenie Sendler, w zeszycie, minimum jedna strona. Zadanie na 16.02.2018 r.
 • 18.01.2018, klasa III SP, edukacja matematyczna, zeszyt ćwiczeń zad. 4,5 str 35, zadanie na 19.01.2018r.
 • 17.01.2018. Klasa VI SP. JĘZYK POLSKI. Znajdź kilka ciekawostek, informacji o średniowieczu. Zapisz je w zeszycie. Zadanie na 18.01.2018
 • 17.01.2018. Klasa II gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Wyjaśnij pojęcie „reduta” i zapisz w zeszycie. Zadanie na 18.01.2018
 • 17.01.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Str. 38, zad. 1,2,3,4. Zadania na 18.01.2018 r.
 • 16.01.2018r, klasa VI SP, PRZYRODA, zeszyt ćwiczeń zad. 1-3, str 70-71, zadanie na 19.01.2018r.
 • 16.01.2018. Klasa V SP. JĘZYK POLSKI. Narysuj ilustrację do lektury, kartka A4. Zadanie na 17.01.2018 r.
 • 16.01.2018. Klasa VI SP. JĘZYK POLSKI. Zapisz w zeszycie, jaka była Twoja najpiękniejsza uroczystość, w której brałeś/aś udział (kiedy, gdzie, z jakiej okazji, dlaczego?). Zadanie na 17.01.2018.
 • 16.01.2018. Klasa III Gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Znajdź informacje nt. bohaterów „Kamieni na szaniec” lub Armii Krajowej, Szarych Szeregów, A. Kamińskiego i przygotuj w formie notatki, ksero, wydruku itp. Zadanie na 18.01.2018 r.
 • 16.01.2018, klasa III SP, edukacja matematyczna, zeszyt ćwiczeń zad. 5-8, str 29, zadanie na 17.01.2018r.
 • 16.01.2018, klasa I SP, ED. POLONISTYCZNA, zeszyt ćwiczeń zad. 2,3 str. 52, nauczyć się czytać P. str. 66; zadanie na 17.01.2018r.
 • 16.01.2018 r. Klasa II. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Przeprowadź wywiad z babcią lub dziadkiem. Dokończ wypowiedzi i napisz je w zeszycie. Podręcznik str. 60. Zadanie na 17.01.2018 r.
 • 15.01.2018, klasa VI SP, przyroda, zeszyt ćwiczeń zad. 1-4 str 68/69, zadanie na 16.01.2018r.
 • 15.01.2018, klasa 3 SP, edukacja matematyczna, zeszyt ćwiczeń zad. 1, 2 str 26, zadanie na 16.01.2018r.
 • 10.01.2018, klasa 3 SP, edukacja polonistyczna, zeszyt ćwiczeń zad. 1-3, str 30-31, zadanie na 11.01.2018r.
 • 08.01.2018. Klasa 3 Gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Przypomnij sobie i zapisz w zeszycie terminy literackie: przenośnia, epitet, apostrofa, synonim, antonim, archaizm, neologizm, alegoria. Zadanie na 9.01.2018 r.
 • 08.01.2018. Klasa 6 SP. JĘZYK POLSKI. Utrwal sobie wiadomości o czasowniku. Notatka w zeszycie. Zadanie na 09.01.2018 r.
 • 08.01.2018. Klasa 4 SP. JĘZYK POLSKI. Zapytaj rodziców, dziadka lub babcię o to, jak dawniej wyglądało życie szkolne? (np.: przedmioty, przerwy, nagrody i kary). Informacje zapisz w zeszycie. Zadanie na 11.01.2018 r.
 • 05.01.2018, klasa I SP, ED. POLONISTYCZNA, Podręcznik str. 50-51 nauczyć się czytać, P. ćw. 3 str. 52; zadanie na 08.01.2018r.
 • 05.01.2018, klasa VI SP, PRZYRODA, podręcznik zadanie 2 i 3 str 123, zadanie na 08.01.2018r.
 • 05.01.2018, klasa VI SP, JĘZYK POLSKI. Dokończ legendę o… Zadanie na 8.01.2018 r.
 • 04.01.2018, klasa I SP, ED. POLONISTYCZNA, Podręcznik str. 46-47 nauczyć się czytać, zadanie na 05.01.2018r.
 • 04.01.2018, klasa III SP, edukacja polonistyczna, zeszyt do samodzielnie pisanych tekstów „Napisz swoje postanowienia noworoczne”, zadanie na 05.01.2018r.
 • 03.01.2018, klasa III SP, edukacja matematyczna, zeszyt ćwiczeń zad. 1-4 str. 20, zadanie na 04.01.2018r.
 • 03.01.2018, klasa III SP, edukacja techniczna, osoby, które nie miały na dzisiaj potrzebnych materiałów tj. słoiczek ze szczelną nakrętką, plastelinę, przynoszą je na dzień 04.01.2018r.
 • 03.01.2018, klasa 5 SP, RELIGIA, przynosimy Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, termin 08.01.2018r.
 • 03.01.2018, klasa 4 SP, RELIGIA, przynosimy Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, termin 08.01.2018r.
 • 03.01.2018, klasa 6, PRZYRODA, zeszyt ćwiczeń, zadanie 1-3 str 60-61, zadanie na 05.01.2018r.
 • 03.01.2018, klasa 6 SP. JĘZYK POLSKI. Dokończyć fraszkę i przepisać do zeszytu. Zadanie na 4.01.2018 r.
 • 03.01.2018, klasa 4 SP. JĘZYK POLSKI. Dokończyć rysunek przyjaciela/przyjaciółki. Zadanie na 4.01.2018 r.
 • 03.01.2018, klasa 2 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Dokończyć profil wybranego bohatera z „Kamieni na szaniec”. Zadanie na 4.01.2018 r.
 • 02.01.2018. Klasa 4 SP. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 79, zad. 5. Zadanie na 3.02.2018
 • 02.01.2018. Klasa 6 SP. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 109-110. Przepisać na kartkę wybraną fraszkę. Zadanie na 3.01.2018
 • 19.12.2017 r. klasa I, Edukacja polonistyczna, zeszyt ćwiczeń str. 35; Podręcznik, nauczyć się czytać str.40-41. zadanie na 20.12.2017r.

GEOGRAFIA

 • 19.12.2017, klasa II gimnazjum, GEOGRAFIA, przewodnik turystyczny po państwach Europy Śródziemnomorskiej, 2 styczeń 2018r.
 • 19.12.2017, klasa II gimnazjum, Geografia, zeszyt ćwiczeń str. 40-41, 2 styczeń 2018r.
 • 19.12.2017, klasa VII SP, zeszyt ćwiczeń str. 27-29, 2 styczeń 2018 r.
 • 18.12.2017r. klasa III, Edukacja polonistyczna, zeszyt ćwiczeń str 13 zad. 3, zadanie na 19.12.2017r.
 • 18.12.2017r. klasa III, Edukacja matematyczna, zeszyt ćwiczeń str 14 zad. 1-4, zadanie na 19.12.2017r.

MATEMATYKA

 • 19.01.2018. Klasa 4. MATEMATYKA. Ćwiczenie 2. Str. 45. Podręcznik. Zad. 5, 6 str. 108. Zadania na 23.01.2018.
 • 22.01.2018. Klasa 5. MATEMATYKA. Podręcznik. Zad. 8 str. 98. Zadania na 24.01.2018.
 • 24.01.2018. Klasa 6. MATEMATYKA. Ćwiczenia str 36 cała. Zadania na 25.01.2018
 • 24.01.2018. Klasa 7. MATEMATYKA. Ćwiczenia str. 39 cała. Zadania na 25.01.2018
 • 24.01.2018. Klasa 2 gimnazjum. MATEMATYKA. Wykonanie konstrukcji odcinka o długości wyrażonej liczby niewymierną.  Zadania na 25.01.2018
 • 23.01.2018. Klasa 3 gimnazjum. MATEMATYKA. Podręcznik. Zad. 5, str. 167. Zadania na 25.01.2018

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • 2.01.2018. Klasa 2 gimnazjum, podręcznik zadanie 1/72, zadanie na 9.01.2018

HISTORIA

 • 14.12.2017 Klasa VII, Historia, Wyjaśnij pojęcie – KOMUNA PARYSKA,  Zadanie na 18.12.2017
 • 2.01.2018 Klasa 3 gimnazjum, podręcznik zadanie 1/128 ( tekst źródłowy), zadanie na 8.01.2018
 • 8.01.2018 Klasa 2 gimnazjum, zeszyt ćwiczeń zadania 1,3/54-55, zadanie na 9.01.2018
 • 16.01.2018 Klasa 3 gimnazjum, podręcznik zadanie 3/157, zadanie na 17.01.2018

FIZYKA I BIOLOGIA

 • 26.02.2018 Klasa II Gimnazjum, FIZYKA, Ćwiczenia. str. 17,  Zadanie na 28.02.2018
 • 26.02.2018 Klasa III Gimnazjum, BIOLOGIA, Ćwiczenia. str. 61,  Zadanie na 28.02.2018
 • 23.02.2018 Klasa II Gimnazjum, FIZYKA, Ćwiczenia. str. 6 i 7,  Zadanie na 26.02.2018
 • 22.02.2018 Klasa 7 SP, BIOLOGIA, Ćwiczenia. str. 62,  Zadanie na 23.02.2018
 • 19.02.2018 Klasa 7 SP, FIZYKA, Ćwiczenia. str. 74,  Zadanie na 23.02.2018
 • 16.02.2018 Klasa III Gimnazjum, FIZYKA, Ćwiczenia. Zad. 6, 7 str. 48,  Zadanie na 23.02.2018
 • 12.02.2018 Klasa II Gimnazjum, FIZYKA, Ćwiczenia. Zad. 1 – 9 Str. 133,  Zadanie na 16.01.2018
 • 24.01.2018 Klasa II Gimnazjum, BIOLOGIA, Zad. 1, 2, 3, 4 i 5 str. 69,  Zadanie na 26.01.2018
 • 19.01.2018 Klasa II Gimnazjum, BIOLOGIA, Zad. 1, 2, 3 str. 57,  Zadanie na 22.01.2018
 • 19.01.2018 Klasa II Gimnazjum, FIZYKA, Ćwiczenia. Doświadczenie – pływające jajko str. 86,  Zadanie na 22.01.2018
 • 19.01.2018 Klasa III Gimnazjum, BIOLOGIA, Ćwiczenia. Zad. 3, 4, 5 i 6 str. 42,  Zadanie na 26.01.2018
 • 15.01.2018 Klasa 7 SP, FIZYKA, Ćwiczenia. Zad. 3,4  str. 63,  Zadanie na 18.01.2018
 • 12.01.2018 Klasa II Gimnazjum, BIOLOGIA, Występowanie, rozmnażanie, budowa i znaczenie mszaków,  Zadanie na 15.01.2018
 • 12.01.2018 Klasa 7 SP, BIOLOGIA, Ćwiczenia. Zad. 1  str. 53,  Zadanie na 15.01.2018
 • 12.01.2018 Klasa III Gimnazjum, FIZYKA, Ćwiczenia. Test str. 43 i 44,  Zadanie na 19.01.2018
 • 05.01.2018 Klasa II Gimnazjum, FIZYKA, Ćwiczenia. Zad.  2, 3 str. 70,  Zadanie na 08.01.2018
 • 05.01.2018 Klasa 7 SP, BIOLOGIA, Ćwiczenia. Zad. 1, 2, 3 str. 49,  Zadanie na 11.01.2018
 • 05.01.2018 Klasa III gimnazjum, FIZYKA, Ćwiczenia. Zad. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 str. 40, 41,  Zadanie na 12.01.2018
 • 18.12.2017 Klasa VII, FIZYKA, Ćwiczenia. Zad. 1 i 2 str. 67,  Zadanie na 22.12.2017
 • 14.12.2017 Klasa VII, Biologia, Ćwiczenia. Zad. 1 i 2 str. 44,  Zadanie na 18.12.2017
 • 12.12.2017. Klasa 4 SP. JĘZYK POLSKI. Ćwiczenia nr 1. Str. 30 – cała strona! Zadanie na 13.12.2017 r.
 • 11.12.2017r. Klasa 6, PRZYRODA, ćwiczenia zad 1,2, 3 str 54-55, zadanie na 12.12.2017r.
 • 11.12.2017 Klasa 2 gimnazjum, HISTORIA, Wyjaśnij pojęcia: żakeria, husytyzm, Zadanie na 12.12.2017
 • 8.12.2017 Klasa 3 gimnazjum, FIZYKA, Ćwiczenia str.30, Zad. 1, 2, Zadanie na 15.12.2017
 • 8.12.2017 Klasa 2 gimnazjum, FIZYKA, Ćwiczenia str.64, Zad. 1, 2, Zadanie na 13.12.2017
 • 08.12.2017r. Klasa 6. Przyroda, podręcznik zad. 2,3,5 str 103. Zadanie na 11.12.2017r.
 • 08.12.2017 Klasa 3 SP, edukacja polonistyczna, zeszyt ćwiczeń zad. 3 str. 5, podręcznik zad. 7 str 11, zadanie na 11.12.2017r.
 • 8.12.2017 Klasa 7 SP, FIZYKA, znaczenie wątroby, trzustki i żołądka Zadanie na 13.12.2017]
 • 8.12.2017 Klasa 3 gimnazjum, BIOLOGIA, Ćwiczenia str.24, Zad. 4, 5, Zadanie na 15.12.2017
 • 7.12.2017 Klasa 4 SP, HISTORIA, Podręcznik str.65, Zad. 2, Zadanie na 14.12.2017
 • 7.12.2017 Klasa 4 SP, HISTORIA, Ćwiczenia str.39, Zad. 2, Zadanie na 14.12.2017
 • 7.12.2017 Klasa 1 SP, ED. POLONISTYCZNA, Nauczyć się czytać- podręcznik s.32 i 33, Zadanie na 8.12.2017
 • 7.12.2017 Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Stworzenie reklamy społecznej na wybrany temat (podany na lekcji). Forma: drama, plakat, film. Zadanie na 14.12.2017
 • 5.12.2017 Klasa 2 gimnazjum, WOS, Podręcznik str. 67, Zadanie 3, Zadanie na 11.12.2017
 • 5.12.2017 Klasa 2 gimnazjum, HISTORIA, Podręcznik str. 99, Zadanie 1, Zadanie na 11.12.2017
 • 5.12.2017 Klasa 3 gimnazjum, HISTORIA, Podręcznik str. 116, Zadania 1,2. Zadania na 11.12.2017
 • 4.12.2017 Klasa 7 SP. FIZYKA. Ćwiczenia nr 1, 2, 3 i 4 str. 47. Zadania na 7.12.2017
 • 4.12.2017 Klasa 3 gimnazjum, HISTORIA, Zagadnienia do opracowania: Zygmunt III Waza; Rewolucja przemysłowa,Komisja Europejska; Władza ustawodawcza,wykonawcza i sądownicza. Zadanie na 5.12.2017
 • 4.12.2017 Klasa 2 gimnazjum, HISTORIA, Podręcznik str. 93, Zadanie 2. Zadanie na 5.12.2017
 • 4.12.2017. Klasa 7 SP. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 88. Zad. 6 – stwórz własną piramidę potrzeb człowieka jak w zadaniu. Zadanie na 5.12.2017
 • 4.12.2017 Klasa 2 gimnazjum. FIZYKA. Ćwiczenia str.61 i 62. Zadania na 8.12.2017
 • 1.12.2017. Klasa 3 gimnazjum. FIZYKA. Ćwiczenia nr 1, 2, 3. Str. 27.  Zadania na 8.12.2017
 • 1.12.2017. Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 102. Zadania 10-11. Zadania na 4.12.2017
 • 1.12.2017. Klasa 2 gimnazjum . JĘZYK POLSKI. Oddanie rozprawki. Zadanie na 8.12.2017
 • 1.12.2017. Klasa 3 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Ćwiczenia. Str. 151-153. Zadanie 4. Zadanie na 8.12.2017
 • 30.11.2017. Klasa 7 SP. BIOLOGIA. Ćwiczenia nr 4, 5 i 6 Str.37. Zadania na 01.12.2017
 • 30.11.2017. Klasa 4 SP. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 68. Zadanie 3a. Zadanie na 4.12.2017
 • 29.11.2017. Klasa 5 SP. JĘZYK POLSKI. Ćwiczenia nr 1. Str. 96-98, zad. od 1. do 5. Zadania na 30.11.2017
 • 29.11.2017. Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 96. Zad. 6-7. Zadania na 30.11.2017
 • 28.11.2017. KLasa 7 SP. GEOGRAFIA. Zeszyt ćwiczeń str. 24-26; uzupełnić mapę konturową Polski nazwami rzek – materiał przekazany przez nauczyciela. Zadane na 5.12.2017
 •  28.11.2017. KLasa 3 gimnazjum. GEOGRAFIA. Wyjaśnij wielkość stopy bezrobocia w województwie warmińsko – mazurskim oraz wielkopolskim. Zadane na 5.12.2017
 • 28.11.2017. Klasa 2 gimnazjum. GEOGRAFIA. Zeszyt ćwiczeń str. 35-36. Zadane na 5.12.2017.
 • 28.11.2017. Klasa 4 SP. JĘZYK POLSKI. Przynieś słownik ortograficzny j. polskiego. Zadanie na 29.11.2017
 • 28.11.2017. Klasa 3 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 53, zad. 10. Zadanie na 4.12.2017
 • 28.11.2017. Klasa 3 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Przygotuj notatkę w zeszycie lub prezentację multimedialną o Czesławie Miłoszu. Zadanie na 30.112017
 • 27.11.2017. Klasa 4. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 72. Zad. 5. Zadanie na 28.11.2017
 • 27.11.2017. Klasa 3 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Wyjaśnij pojęcie sonetu, w zeszycie. Zadanie na 28.11.2017
 • 27.11.2017. Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK POLSKI. Karta pracy – podkreśl elementy rozprawki. Zadanie na 1.12.2017
 • 24.11.2017. Klasa 3 gimnazjum. FIZYKA. Podręcznik. Zad.1., 2 str. 24, zad. 3 i 4 Str. 25 ,  Zadanie na 01.12.2017
 • 24.11.2017. Klasa 2 gimnazjum. BIOLOGIA. Ćwiczenia. Zad.1., 2, 3 str. 49, zad. 4, 5 i 6 Str. 50,  Zadanie na 29.11.2017
 • 24.11.2017. Klasa 5. JĘZYK POLSKI. Zadanie: zapisz pięć zdań z rzeczownikami podanymi w zeszycie – pisownia z „nie”. Zadanie na 28.11.2017
 • 24.11.2017. Klasa 6. HISTORIA. Podręcznik. Zad.1. Str. 68,  Zadanie na 30.11.2017
 • 24.11.2017. Klasa 6. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 126. Zad.: sporządź notatkę w zeszycie o Mickiewiczu na podstawie informacji w książce. Zadanie na 27.11.2017
 • 24.11.2017. KLASA 7. JĘZYK POLSKI. Zadanie: moje spotkanie z duchem – opowiadanie z dialogiem. Kartka A4. Pismo odręczne. Zadanie na 27.11.2017
 • 23.11.2017. Klasa 7 FIZYKA.  Ćwiczenia Zad. 1, 2 i 3 str. 40. Zadania na 27.11.2017
 • 23.11.2017. Klasa 7 BIOLOGIA.  Ćwiczenia Zad. 4 b i 5. Zadania na 24.11.2017
 • 23.11.2017. Klasa 6. HISTORIA. Podręcznik. Zad.2. Str. 63,  Zadanie na 24.11.2017
 • 23.11.2017. Klasa 4. HISTORIA. Podręcznik. Zad.1. Str. 55,  Zadanie na 30.11.2017
 • 23.11.2017. Klasa 4. HISTORIA. Ćwiczenia. Zad.3. Str. 35,  Zad. 5. Str. 36, Zadania na 30.11.2017
 • 23.11.2017. Klasa 4. JĘZYK POLSKI. Podręcznik. Str. 66, zad. 4 – jedno polecenie do wyboru. Zadanie na 27.11.2017
 • 23.11.2017.Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Zad. 2,3.Str.73. Zadania na 24.11.2017
 • 24.11.2017. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA.Ćwiczenia. Zad.1,2,3,4.Str.76.Zadania na 27.11.2017
 • 24.11.2017. Klasa 2 b gimnazjum. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenia 1, 2.Str.10. Zadania na 29.11.2017
 • 27.11.2017. Klasa 3. Edukacja Matematyczna. Ćwiczenia, zad. 4-6 str. 5. Zadanie na 28.11.2017r.
 • 27.11.2017. Klasa 6. Przyroda. Ćwiczenia zad. 3 – 5 str. 48/49. Zadanie na 01.12.2017r.
 • 27.11.2017. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Podręcznik. Naucz się czytać inscenizację z podziałem na role. Str.56-58. Zadanie na 28.11.2017
 • 27.11.2017. Klasy 4-7. PLASTYKA.  Proszę przynieść: stare gazety/ ulotki, kolorowy papier, kawałki materiałów, sznurki/ wstążki, kartkę techniczną, klej, nożyczki. Zadanie na 29.11.2017
 • 27.11.2017. Klasa 6. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenia, Str.12 13. Zadania na 28.11.2017
 • 28.11.2017. Klasa 5. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenia 3,4. Str.12. Ćwiczenia 5,6,7.Str.13. Zadania na 1.12.2017
 • 28.11.2017. Klasa 5. JĘZYK ANGIELSKI. Nauczyć się tekstu Jingle bells. Zadanie na 1.12.2017
 • 28.11.2017 r. Klasa 6. TECHNIKA. Proszę przynieść: karton, wełnę kolorową, mocny klej (magic), cekiny/kolorowy papier, wykałaczki do szaszłyków, nożyczki. Zadanie na 29.11.2017 r.
 • 28.11.2017 r. Klasa 2. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenie 2. Str. 18. Zadanie na 30.11.2017
 • 28.11.2017. Klasa 6. JĘZYK ANGIELSKI. Podręcznik. Zad.7. Str.45, zad.1 słówka str.44. Zadania na 4.12.2017
 • 28.11.2017. Klasa 4. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenia 1,2,3. Str.17. Ćwiczenie 1. Str.18. Zadania na 29.11.2017
 • 29.11.2017. Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenia, str.10. Zadania na 1.12.2017
 • 30.11.2017. Klasa 7. JĘZYK ANGIELSKI. Wypowiedź pisemna, Last weekend. Zadanie na 11.12.2017
 • 1.12.2017. klasa 2 gimnazjum. JĘZYK ANGIELSKI. Podręcznik. Zad. 2,3,4,5,6. Str. 33. Zadanie na 8.12.2017
 • 1.12.2017. klasa 2 gimnazjum. CHEMIA. Zeszyt. Zapisz dysocjację soli. Azotan(V) sodu, siarczan(VI) baru, chlorek potasu, siarczek żelaza(II). Określ, czy dysocjacja jest możliwa? Zadanie na 8.12.2017
 • 4.12.2017. Klasa 5. JĘZYK ANGIELSKI. Podręcznik. Zad. 7. Str. 45. Zadanie na 8.12.2017
 • 5.12.2017.Klasa 4. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenie 1. Str. 20. Zadanie na 8.12.2017
 • 07.12.2017r. Klasa 6, PRZYRODA. Ćwiczenia str 50-51, zadanie na 08.12.2017r.
 • 7.12.2017. Klasa 7. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia str.13. Zadanie na 11.12.2017
 • 07.12.2017, Klasa 3. Edukacja matematyczna, ćwiczenia zad. 5,6,7 str. 7. Zadanie na 08.12.2017r.
 • 07.12.2017r. Klasa 3. Edukacja polonistyczna, ćwiczenia zad. 2,3, 4 str. 4. Zadanie na 08.12.2017r.
 • 08.12.2017 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Karta pracy. Zadanie na 11.12.2017
 • 08.12.2017 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Napisz list do kolegi. Wykonaj 2 karty pracy. Zadania na 11.12.2017
 • 11.12.2017 r. Klasa 4. JĘZYK ANGIELSKI. Podręcznik. Zad. 8. Str. 45. Zadanie na 19.12.2017
 • 12.12.2017 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Str. 16-17. Zadania na 13.12.2017
 • 02.01.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Opisz jedną przygodę z lektury pt. „Nasza mama czarodziejka”. Do opisu wykonaj ilustrację. Zadania na 03.01.2018 r.
 • 04.01.2018 r. Klasa 7. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenie 3,4 str. 16. Zadania na 8.01.2018 r.
 • 05.01.2018 r. Klasa 4. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenie 1,2,3,5 str. 22. Zadania na 9.01.2018 r.
 • 05.01.2018 r. Klasa 5. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenie 6 str. 14. Zadanie na 8.01.2018 r.
 • 05.01.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenia 1,2,1 str. 13. Zadania na 10.01.2018 r.
 • 8.01.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Napisz list do nauczyciela. Zadanie na 9.01.2018 r.
 • 10.01.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenie 2,3 str. 13. Zadania na 12.01.2018 r.
 • 9.01.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA POLONISTYCZNA. Ćwiczenia. Ćwiczenie 5 str. 38. Zadanie na 11.01.2018 r.
 • 11.01.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenia. Ćwiczenie 4,5,6, str. 31.Zadanie na 12.01.2018 r.
 • 12.01.2018 r. Klasa 4. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenie 1,2,3 str. 23. Zadania na 16.01.2018 r.
 • 15.01.2018 r. Klasa 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. Ćwiczenie 1,2,3 str. 34. Zadania na 16.01.2018 r.
 • 17.01.2018 r. Klasa 4. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenie 1,2,3,5,6 str. 24. Zadania na 19.01.2018 r.
 • 18.01.2018 r. Klasa 3. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenie 1,2 str. 28. Zadania na 22.01.2018 r.
 • 19.01.2018 r. Klasa 4. JĘZYK ANGIELSKI. Podręcznik. Zad. 4 str. 56. Zadanie na 26.01.2018 r.
 • 21.02.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia, strona 16 i 17. Zadania na 23.02.2018 r.
 • 21.02.2018 r. Klasa 4. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia, strona 28. Zadania na 23.02 2018 r.
 • 23.02.2018r. Klasa 7.CHEMIA.Podręcznik.Zad.1,2,3 str.120. Ćwiczenia  do strony 65.Zadania na 27.02.2018r.
 • 23.02.2018r. Klasa 2 gimnazjum.CHEMIA.Karty pracy Otrzymywanie soli, podsumowanie wiadomości.Karty pracy Reakcje strąceniowe.Karty pracy dla zapominalskich są dostępne na szafce w sali III gimnazjum.Zadania na 27.02.2018r.,
 • 26.02.2018 r. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia, strona 20. Zadania na 27.02.2018 r.
 • 26.02.2018 r. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia, strona 16 i 17. Zadania na 27.02.2018 r.
 • 26.02.2018r. Klasa 4.JĘZYK KASZUBSKI.Powtórz i utrwal gromady etniczne Kaszubów i ich cechy charakterystyczne.Zadanie na 27.02.2018r.
 • 27.02.2018r.Klasa3.EDUKACJA MATEMATYCZNA.Zeszyt ćwiczeń ,zadania 4,5 strona 56.Zadania na 28.02.2018r.
 • 28.02.2018 r. Klasa 2 gimnazjum. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia, strona 18. Zadania na 2.03.2018 r.
 • 28.02.2018 r. Klasa 7. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia, strona 21. Zadania na 5.03.2018 r.
 • 01.03.2018r.Klasa3.EDUKACJA POLONISTYCZNA.Przeczytaj lekturę ”O psie ,który jeździł koleją”.Zadanie na 14 .03.2018r.
 • 02.03.2018 r. Klasa 6. JĘZYK ANGIELSKI. Wypowiedź pisemna Last weekend. Zadanie na 9.03.208 r.
 • 02.03.2018 r. Klasa 4. JĘZYK ANGIELSKI. Podręcznik, zad. 7, strona 71. Zadanie na 9.03.2018 r.
 • 6.03.2018 r. Klasa 7. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenie 1,2,3,4, strona 22. Zadania na 7.03.2018 r.
 • 16.03.2018 r. Klasa 5. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia, strona 32. Zadania na 19.03.2018 r.
 • 09.04.2018r.WYWIADÓWKA od godziny 16.30.
 • 11.04.2018r.Klasa3.Nauczyć się na pamięć wiersza J.Kulmowej ”Wiosenny wietrzyk”-podręcznik część 3B str.37.Zadanie na 16 .04.2018r.
 • 11.04.2018r.Klasa3.EDUKACJA POLONISTYCZNA.Ćwiczenia.Ćwiczenie 6 ,strona31.Zadanie na 13.04.2018r.
 • 23.04.2018 r. Klasa 4. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia. Ćwiczenia, strona 38,39. Zadane na 24.04.2018 r.
 • 24.04.2018r.Klasa 3.EDUKACJA POLONISTYCZNA. Nauczyć się na pamięć wiersza Jana  Brzechwy ”Tańcowała igła z nitką”-tekst wiersza wklejony do zeszytu.Zadanie na 30.04.2018r.
 • 7.05.2018 r. Klasa 6. JĘZYK ANGIELSKI. Książka, zadanie 2,5,6, strona 92. Zadanie na 8.05.2018 r.
 • 7.05.2018 r. Klasa 7. JĘZYK ANGIELSKI. Ćwiczenia, strona 28,29. Zadanie na 8.05.2018 r.