Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Ubezpieczenie PZU

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie ubezpieczeni są w PZU. Polisa Ubezpieczeniowa PZU EDUKACJA. Ubezpieczenie PZU NNW EDUKACJA. Ubezpieczenie OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów. Nr ubezpieczenia 1053297244. Ubezpieczenie obejmuje okres od 1.09.2020 do 31.08.2021.