Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Jan Stark

Jan StarkUrodził się 2 lutego 1897 r. w Brodnicy Dolnej. Ukończył szkołę powszechną – jednoklasową. W latach 1916-1918 brał udział w I wojnie światowej jako żołnierz niemiecki. Od 1.04.1920 r. do 31.12.1921 r. kierownik szkoły w Czeczewie. Kierownikiem szkoły w Szopie zostaje 1.01.1922 r. i pełni tę funkcję aż do żniw 1933 r. (14.08.1933 r.). Pierwszy egzamin nauczycielski złożył w Toruniu, w 1925r.; egzamin kwalifikacyjny w Kartuzach w 1928 r. Od 15.08.1933 r. do 31.08.1938 r. kierownik szkoły II stopnia w Mirachowie. Od 1938r. do wybuchu II wojny światowej pełni funkcję kierownika szkoły w Leźnie. Po wojnie (od 10.04.1945 r.) ponownie zostaje kierownikiem szkoły w Leźnie i sprawuje tę funkcję do śmierci 23.04.1965 r. Przez uczniów zapamiętany jako osoba bardzo surowa, często używająca dyscyplinującego kija.