Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Krystyna Jóskowska

Krystyna JóskowskaOd roku szkolnego 1965/66. Absolwentka LP w Żukowie. Przeniesiona z Puzdrowa. Uczyła: języka polskiego, matematyki, wychowania plastycznego, wychowania muzycznego, zajęć praktyczno – technicznych, historii, geografii oraz opiekowała się Szkolnym Kołem Przysposobienia Spółdzielczego. Później z mężem Jerzym przenosi się do Tuchlina i pracuje tam do 1974 r. Następnie przenosi się do Mojusza, gdzie uczy geografii, ZPT, oraz w najmłodszych klasach. W 1994 r. przechodzi na emeryturę. Obecnie z mężem Jerzym mieszka w Mojuszu.