Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Małgorzata Michałowska – Dąbrowska

Małgorzata MichałowskaAbsolwentka UG na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie wczesnej edukacji i przygotowania do życia w rodzinie. Od 1.04.2007 r. do sierpnia 2009 r. nauczyciel w oddziale dla dzieci 3-5 lat. Mieszka w Niestępowie.