Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Rok szkolny 2004/2005

Rozpoczyna się historia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie. Jak wspomina kronika, obiekt szkolny jak i zgoda na prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie, została ogłoszona 31 sierpnia 2004 r. o godz. 16.10, a więc na zaledwie kilka godzin przez inauguracją nowego roku szkolnego 2004/05. Jedna z gazet lokalnych decyzję władz gminnych skwitowała tytułem artykułu „Wygrał zdrowy rozsądek”.

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1.01.2004 r.

Jak się okazało 1 września 2004 r. był dniem ogromnego sukcesu i zwycięstwa mieszkańców sołectwa Bącka Huta. Wielka radość, wiele łez – ale tym razem były to łzy szczęścia.

Na uroczystość zaproszeni zostają nawet Ci, którzy jeszcze niedawno podnosili rękę podczas głosowań za likwidacją szkoły. Ale na uroczystości spotkać można również wielkich orędowników utworzenia szkoły niepublicznej.

Na uroczystości nie zabrakło oczywiście mieszkańców, rodziców, członków rodzącego się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta. Nie zabrakło też najważniejszych osób w szkole – dzieci, które już za kilka godzin rozpoczną naukę w swojej szkole, u siebie w domu, w Szopie.

Uroczystego otwarcia dokonano przez przecięcie wstęgi. Aktu tego dokonało kilka zasłużonych szkole osób, m.in. Mariusz Kasprzak, Roman Głodowski, jak i sołtys Edmund Labuda.

Dzień 1 września 2004 r. stał się jednocześnie początkiem wielu problemów, z którymi to stowarzyszenie w nieodległej przyszłości się zetknęło. Pierwszym z nich był fakt, iż stowarzyszenie jako organ prowadzący szkołę do końca roku kalendarzowego 2004 (4 miesiące – od września do grudnia) nie otrzyma ani złotówki od Gminy Sierakowice na prowadzenie szkoły.

Nauczyciele nie otrzymają wynagrodzenia przez 4 miesiące, trzeba będzie samodzielnie zorganizować opał, opalać, sprzątać – to tylko nieliczne z problemów, jakie spadły na rodziców.

Pierwszym dyrektorem ZS-P MS w Szopie zostaje Alina Kozińska-Bałdyga – prezes FIO w Warszawie.

28 września 2004 r. szkołę odwiedza Sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży. Posłowie spotykają się z założycielami szkoły społecznej, gronem pedagogicznym i sierakowickimi samorządowcami. Bardzo cenię sobie takie inicjatywy społeczne, a ta w Szopie jest wyjątkowa – powiedziała poseł Teresa Jasztal, zastępca przewodniczącego komisji. Niesamowite jest zaangażowanie mieszkańców w działanie szkoły. Jej istnienie ma dla miejscowego środowiska wielorakie znaczenie. Jest to nie tylko walka „o swoje”, ale przede wszystkim o dobro dziecka.

Zmiany zachodzą w strukturach stowarzyszenia. Funkcję prezesa przejmuje Bożena Głodowska (po rezygnacji Wiesława Złocha).

Zmiany dotykają również stanowiska dyrektora szkoły. Niestety, nie zawsze osoba z miasta (Alina Kozińska–Bałdyga przyjechała z Warszawy) może znaleźć nutę współpracy i wspólny język z mieszkańcami wsi. Powstają pierwsze konflikty, nieporozumienia, których źródłem są obie strony – stowarzyszenie i dyrektor.

Pasowanie na ucznia, Dzień Nauczyciela – 14.10.2004 r.

Uczniowie starszych klas przygotowali dla swoich młodszych kolegów oraz nauczycieli krótkie przedstawienie. W tym roku szkolnym do klasy pierwszej uczęszczają: Dominika Bulczak, Adrian Bulczak, Patryk Labuda, Mateusz Labuda, Adrianna Grzenkowska, Michalina Bobkowska, Mateusz Piepiórka, Daniel Pawelczyk, Daria Klinkosz. Wychowawczynią klasy jest Alicja Markowska.

 

Po pewnym czasie (listopad 2004) rezygnuje z funkcji dyrektora. Funkcję tę stowarzyszenie powierza Lucynie Potrykus.

Szkoła żyje, dzieci chodzą na zajęcia, rodzice robią co mogą (składają się na dojazdy dla nauczycieli, organizują opał, sami opalają, sami sprzątają, sami odnawiają i remontują szkołę w koniecznym zakresie) aby przetrzymać te trudne cztery miesiące.

Wigilia szkolna – 22.12.2004 r.

To pierwsza Wigilia w „Małej Szkole”. Wzięło w niej udział wiele osób: wójt Tadeusz Kobiela, Wizytator Elżbiela Januszewska, Zbigniew Suchta – Przewodniczący Rady Gminy S–ce, Piotr Leszczyński – zastępca PRG, J. Meronk. Pan Wójt obdarował wszystkie dzieci słodkimi upominkami.

Mijają cztery miesiące życia placówki. Nadchodzi 1 stycznia 2005 r. Od tego dnia w comiesięcznych transzach zaczynają spływać środki z subwencji oświatowej na konto stowarzyszenia. Rozpoczyna się normalne funkcjonowanie szkoły. Wreszcie można zakupić potrzebne materiały biurowe, nauczyciele otrzymują pierwsze wynagrodzenia za swoją ciężką pracę.

Członkowie stowarzyszenia zaczynają snuć plany kapitalnego remontu placówki. Zatrudnieni zostają sprzątaczka, palacz oraz pracownik gospodarczy.

Dzień Seniora – styczeń 2005 r.

Dzień ten połączono z Balem Przebierańców dla dzieci. Nasi seniorzy z radością i zaciekawieniem przyglądali się programowi artystycznemu, przygotowanego przez uczniów.

 

XII Forum Inicjatyw Oświatowych – 19/20.02.2005 r.

Prezes Stowarzyszenia Bożena Głodowska wraz z mężem, dyr. Lucyna Potrykus reprezentowali naszą szkolę na spotkaniu przedstawicieli „Małych Szkół” w Warszawie. Na spotkaniu obecna była również nasza Wizytator  Elżbieta Januszewska oraz dyr. „Małej Szkoły” w Pomieczyńskiej Hucie – Ewa Kasprzak.

Dzień Mamy i Taty – maj 2005 r.

Dzieci wraz z nauczycielami przygotowały piękny program artystyczny.

 

 

Dzień Dziecka – 1.06.2005 r.

Odbył się wewnątrz szkoły, gdyż nie dopisała pogoda, padał deszcz i było bardzo zimno. Uczniowie „Małej Szkoły” wzięli udział w licznych konkurencjach sportowych.

Zakończenie roku szkolnego – 06.2005 r.

Żegnamy pierwszych absolwentów „Małej Szkoły: Magdę Bulczak, Marcina Bulczaka, Tomasza Cierockiego, Dawida Dalekiego, Dawida Teclafa, Dominikę Zomkowską.