Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Rok szkolny 2007/2008

Pasowanie na Ucznia – 10.2007 r.

W tym roku do uroczystego ślubowania przystąpiło 10 uczniów: Przemysław Ksionsek, Jowita Złoch, Martyna Klinkosz, Arkadiusz Komkowski, Grzegorz Bulczak, Jarosław Piepiórka, Tomasz Szczodrowski, Andrzej Labuda, Aneta Bulczak, Jakub Teclaf. Wychowawcą klasy I została Pani Mirosława Lejkowska. Jak co roku rodzice przygotowali dla dzieci poczęstunek. Uczniowie otrzymali akty pasowania na ucznia oraz upominki.

Uczniowie pierwszej klasy z wychowawcą Mirosławą Lelkowską.

Uczniowie pierwszej klasy z wychowawcą Mirosławą Lelkowską.

Przegląd Zespołów Kolędniczych w Lisich Jamach – 10.12.2007 r.

W niedzielne popołudnie w Lisich Jamach odbyły się eliminacje gminne XVIII Przeglądu Zespołów Kolędniczych. Zaprezentowały się trzy grupy teatralne – z Małej Szkoły w Szopie, Zespołu Szkół w Gowidlinie i zespół z Tchlinka. Wśród przebierańców pojawili się tradycyjnie – policjant, dziad z babą, gwiazdki, miś, koń, bocian, diabły i kominiarz, a wcielili się w nich uczniowie. Komisja konkursowa składająca się z Sabiny Drywa, Aleksandry Dąbrowskiej-Kąkol i Emilii Reclaf oceniała przede wszystkim stroje uczestników, stopień zachowania tradycji oraz całokształt przedstawienia. W kategorii dzieci do lat 13. pierwsze miejsce zajęła Mała Szkoła w Szopie. Natomiast w kategorii młodzież i dorośli zwycięzcami został zespół z Tchlinka, a drugie miejsce zajęła Gwiazdka z Gowidlina. Ponadto Krystian Teclaf został okrzyknięty najlepszym kolędnikiem w kategorii szkół podstawowych. Otrzymał nagrodę od wójta gminy Sierakowice – Tadeusza Kobieli. Zdobywcy pierwszych miejsc reprezentować będą Gminę Sierakowice 10.01.2008 r. w eliminacjach powiatowych w Przyjaźni.

Grupa teatralna z Szopy na XVIII Przeglądzie Zespołów Kolędniczych – eliminacje gminne.

Grupa teatralna z Szopy na XVIII Przeglądzie Zespołów Kolędniczych – eliminacje gminne.

Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych w Przyjaźni – 10.01.2008 r.

10 stycznia 2008 roku w szkole w Przyjaźni nasi uczniowie reprezentowali gminę Sierakowice na eliminacjach powiatowych XVIII Przeglądu Zespołów Kolędniczych Województwa Pomorskiego. „Gwiôzdka z Szopë” wystąpiła pod kierownictwem Emilii Maszke – nauczyciela języka kaszubskiego.

Reprezentanci szkoły w Szopie na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Przyjaźni.

Reprezentanci szkoły w Szopie na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Przyjaźni.

Otwarcie poddasza – 30.01.2008 r.

30 stycznia 2008 w „Małej Szkole” w Szopie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Po latach walki i starań mieszkańców, nauczycieli, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta dokonano otwarcia piętra. Wydarzenie to było znaczące dla mieszkańców ponieważ sami dokonali modernizacji poddasza. W uroczystym otwarciu prócz dyrekcji, kadry pedagogicznej i młodzieży udział wzięli także zaproszeni goście oraz byli dyrektorzy, nauczyciele i niepedagogiczni pracownicy szkoły. Specjalnie na tę okazję przygotowano także wystawę fotografii ukazujących szkołę, jej uczniów i wychowawców na przestrzeni lat. Zanim przecięto wstęgę dyrektor placówki – Przemysław Łagosz przybliżył wszystkim przybyłym historię szkoły od samych jej początków. Poświęcenia poddasza dokonał proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela, ks. Marek Wera. Po poświeceniu odbyła się promocja monografii szkoły autorstwa Przemysława Łagosza, pt. „Mała Szkoła w Szopie nam się udało…”, która na swych kartach zawiera historię placówki oraz stenogramy oraz relacje ze spotkań sierakowickimi samorządowcami oraz wójtem gminy Sierakowice, Tadeuszem Kobielą.

Proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela, ks. Marek Wera podczas poświęcenia poddasza.

Proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela, ks. Marek Wera podczas poświęcenia poddasza.

Konkurs wiedzy o regionie – 2008 r.

Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej uczestniczyli w gminnym konkursie wiedzy o regionie, który odbył się w Sierakowicach. Komisja konkursowa osobiście przyjechała do naszej szkoły aby wręczyć nagrody laureatom. Nagrody otrzymali: Rafał Szynszecki, Krystian Teclaf, Katarzyna Jasnych.

Komisja konkursowa: pani Barbara Klawikowska oraz pan Wenta podczas wręczania nagród laureatom konkursu wiedzy o regionie.

Komisja konkursowa: pani Barbara Klawikowska oraz pan Wenta podczas wręczania nagród laureatom konkursu wiedzy o regionie.

IX Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych Kaszëbskô Bina – 30.03.2008 r.

30 marca 2008 r. uczniowie szkoły uczestniczyli w IX Powiatowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych Kaszëbskô Bina – 2008, który odbył się w OSP w Sierakowicach. Uczniów do występu przygotowywała pani Emilia Maszke – nauczyciel języka kaszubskiego. Grupa teatralna z Szopy przedstawiła spektakl pt. „Marzebionczi”, były to pierwsze kroki na scenie uczniów Małej Szkoły. W Przeglądzie tym jury wyłania jedynie pierwsze miejsce. Pozostałe zespoły nie były klasyfikowane. Choć nasz występ otrzymał gromkie brawa to pierwsze miejsce w tym roku przypadło zespołowi Świetliki z Kartuz.

Paweł Labuda w roli Rybaka podczas występu Kaszëbskô Bina.

Paweł Labuda w roli Rybaka podczas występu Kaszëbskô Bina.

Nauka pływania – 2008 r.

Dzięki otrzymaniu dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach szkoła rozpoczęła cykl szkoleń z nauki pływania dla dzieci. W tym celu utworzono dwie grupy uczniów po 15 osób, które odbyły na basenie w Lęborku cykl 10 szkoleń każda. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów – trenerów nauki pływania. Projekt zakończył się w czerwcu a jego efektem było w grupie młodszej – oswojenie się z wodą, zaś w grupie starszej – zaliczenie testów sprawnościowych na kartę pływacką.

Dzieci podczas nauki pływania wraz instruktorem – trenerem nauki pływania.

Dzieci podczas nauki pływania wraz instruktorem – trenerem nauki pływania.

Korrida – 03.04.2008 r.

Uczennica naszej szkoły Paulina Szczodrowska – III klasa, 3 kwietnia w SP w Sierakowicach uczestniczyła w gminnych eliminacjach konkursu „Mistrz ortograficznej Korridy 2008”. Konkurs organizowany był pod patronatem Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach. Na starcie stanęło 16 najlepszych uczniów III klas w gminie Sierakowice. Po napisaniu dwóch prac okazało się, że Paulina zajęła I miejsce i będzie reprezentować gminę Sierakowice 17 kwietnia 2008 r. na konkursie powiatowym w Kiełpinie. Oceniając pracę Pauliny jury było zachwycone stylem zwycięstwa jak i bardzo ładnym charakterem pisma Pauliny. Paulina zdobyła zaledwie 7 ujemnych punktów (czyli popełniła ok. 2.5 błędu) zaś osoba, która uplasowała się na ostatnim miejscu w turnieju zdobyła 108 ujemnych punktów. W turnieju uczestniczyli najlepsi reprezentanci poszczególnych szkół. W konkursie uczestniczyła również Monika Teclaf z III klasy, która ostatecznie uplasowała się w połowie stawki – co również należy uznać na sukces. Uczniów przygotowywała pani Dorota Kobiela – wychowawczyni.

„Mistrz ortograficznej Korridy 2008” – Paulina Szczodrowska

„Mistrz ortograficznej Korridy 2008” – Paulina Szczodrowska

Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 04.04.2008 r.

4 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w eliminacjach gminnych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Ekipa w składzie: Krystian Teclaf, Paweł Labuda, Szymon Kroll po kilkugodzinnych zmaganiach zdobyła I miejsce w gminie Sierakowice (tak jak w poprzednim roku) i będzie reprezentować naszą gminę 17 kwietnia na eliminacjach powiatowych w Kartuzach (w poprzednim roku zajęliśmy III miejsce w powiecie). Na starcie eliminacji gminnych obecne były wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Poniżej klasyfikacja końcowa turnieju BRD w Sierakowicach:

 • I miejsce – SP Szopa
 • II miejsce – SP Łyśniewo
 • III miejsce – SP Tuchlino
 • IV miejsce – SP Mojusz
 • V miejsce – SP Jelonko
 • VI miejsce – SP Gowidlino
 • VII miejsce – SP Załakowo
 • VIII miejsce – SP Lisie Jamy
 • IX miejsce – SP Sierakowice
 • X miejsce – SP Kamienica Królewska
 • XI miejsce – SP Puzdrowo
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 17.04.2008 r.

Eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych odbyły się 17.04.2008 r. w SP nr 2 w Kartuzach. Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych wywalczyli gospodarze. Uczniowie „Małej Szkoły” wypadli bardzo dobrze, gdyż zajęli drugie miejsce. Nagrody rzeczowe wręczyli przedstawiciele policji w Kartuzach, Barbara Kramp z Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz dyrektor SP nr 2 w Kartuzach.

Wyniki:

Szkoły podstawowe

 1. SP nr 2 w Kartuzach
 2. SP Szopa
 3. SP Reskowo

Nasza ekipa wystartowała w składzie:

 • Paweł Labuda
 • Szymon Kroll
 • Krystian Teclaf

Reprezentanci naszej szkoły: Krystian Teclaf, Szymon Kroll oraz Paweł Labuda po otrzymaniu nagród od organizatorów turnieju.

Reprezentanci naszej szkoły: Krystian Teclaf, Szymon Kroll oraz Paweł Labuda po otrzymaniu nagród od organizatorów turnieju.

Igrzyska dzieci i młodzieży Sierakowice 2008 r.

Wzorem lat ubiegłych w ostatnich tygodniach nauki w Sierakowicach odbywają się Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej, w których uczestniczą uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Sierakowice. Na 11 szkół SP Szopa zajęła 7 miejsce – co jest wynikiem bardzo dobrym (w 2007 roku zdobyliśmy to samo miejsce w klasyfikacji generalnej).

Indywidualnie uczniowie naszej szkoły zdobyli:

 • III miejsce w skoku wzwyż – Kinga Teclaf, oraz kilka miejsc poniżej I, II i III.

Na podium I miejsce – SP Szopa oraz Karolina Pawelczyk wykonująca szpagat dla uczniów naszej szkoły.

Na podium I miejsce – SP Szopa oraz Karolina Pawelczyk wykonująca szpagat dla uczniów naszej szkoły.

Sprawdzian uczniów klasy VI – 08.04.2008 r.

Sprawdzian jest egzaminem wiedzy i umiejętności nabytej przez uczniów w ciągu całego okresu kształcenia. Jego wynik jest ważny nie tylko dla ucznia ale również dla nauczycieli, szkoły i rodziców – bo traktuje o pracy włożonej w ciągu tych sześciu lat. Choć nie do końca jest on odzwierciedleniem wiedzy uczniów to jednak pozwala na określenie na jakim poziomie jest dany wychowanek, w stosunku do uczniów w gminie, województwie czy powiecie. 8 kwietnia – wtorek – o godz. 9.00 rozpoczął się sprawdzian dla uczniów VI klasy. Wszyscy uczniowie naszej szkoły przystąpili do tego egzaminu wiedzy. Na naszym terenie wynik sprawdzianu nie decyduje o przyjęciu do gimnazjum (bo każdy kto się zgłosi do Gimnazjum do Sierakowic będzie przyjęty) to jednak w każdym człowieku powinna istnieć jakaś naturalna mobilizacja do osiągnięcia najlepszego wyniku tak aby pokazać „na co mnie stać”.

Uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą panią Eweliną Pawłowską po zakończeniu sprawdzianu.

Uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą panią Eweliną Pawłowską po zakończeniu sprawdzianu.

Ludowe Talenty – 2008 r.

Organizatorem w tym roku było: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gdański (współpraca: Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Etnografii, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Gdańsku). Przedmiotem konkursu były następujące dziedziny sztuki ludowej: rzeźba i płaskorzeźba, malarstwo na szkle, plastyka obrzędowa, kwiaty z bibuły, haft, intarsja, zabawki, ptaszki, instrumenty muzyczne, tkactwo, garncarstwo, plecionkarstwo, wyroby z rogu. W konkursie brało udział ok. 600 uczestników. Najlepsze prace można było zobaczyć na III piętrze w Muzeum Miasta Gdyni. Dla uczestników finału organizatorzy przygotowali atrakcje – zwiedzanie Statku Błyskawica, Muzeum Miasta Gdyni, Oceanarium. O 14.00 rozpoczęto uroczyste spotkanie z rozdaniem nagród. Na początku wszyscy obejrzeli występ zespołu Tuchlińskie Skrzaty w Tuchlina, a następnie władze miasta Gdyni i Zrzeszenia rozdały nagrody. Wszystko zakończyło się ok. godz. 16.00. Z Małej Szkoły udział wzięło 14 uczestników z klas O-III. Wszyscy otrzymali nagrody i wyróżnienia:

 • Robert Peta – zerówka
 • Aurelia Złoch – zerówka
 • Kamila Skierka – zerówka
 • Olga Landowska – zerówka
 • Martyna Klinkosz – I klasa
 • Grzegorz Bulczak I klasa
 • Przemysław Łagosz – I klasa
 • Roksana Złoch – II klasa
 • Alicja Peta – II klasa
 • Zuzanna Teclaf – II klasa
 • Monika Teclaf – III klasa
 • Damian Peta III klasa
 • Paweł Skierka – III klasa
 • Krzysztof Teclaf – III klasa

Dzieci swoje prace wykonywały na zajęciach kółka regionalnego od grudnia 2007 r. aż do końca maja. Prowadzącą zajęcia była pani Bożena Skierka.

Uczestnicy Ludowych Talentów po otrzymaniu nagród wraz z prowadzącą kółko regionalne panią Bożeną Skierka.

Uczestnicy Ludowych Talentów po otrzymaniu nagród wraz z prowadzącą kółko regionalne panią Bożeną Skierka.

Pożegnanie klasy VI – 06.2008r.

W czerwcowy wieczór odbyły się uroczystości pożegnania VI klasy. Uczniów żegnali ich koledzy i koleżanki z klasy V. Rodzice przygotowali dla swoich pociech prawdziwą ucztę obfitości. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Uczennice VI klasy przygotowały dla swoich rodziców kilka piosenek. We wrześniu 13-sto osobowa klasa rozpocznie naukę w Sierakowickim gimnazjum. Absolwentami szkoły w roku szkolnym 2007-2008 są: Martynian Bulczak, Szymon Bulczak, Sebastian Bulczak, Dominika Daleka, Katarzyna Gotowska, Katarzyna Jasnoch, Karolina Pawelczyk, Karolina Klinkosz, Justyna Klinkosz, Rafał Szynszecki, Krystian Teclaf, Kinga Teclaf, Adam Skierka.

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele podczas tańca do piosenki „Cudownych rodziców mam”.

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele podczas tańca do piosenki „Cudownych rodziców mam”.

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 – 06.2008 r.

Jak co roku w tym dniu dzieci otrzymały świadectwa, natomiast osoby wyróżnione nagrody. Był to szczególny dzień dla klasy VI, która opuszczała mury swej ukochanej szkoły. Zanim do tego doszło dokonali wpisu w księgach.

Ostatni dzień roku szkolnego 2007/2008. Dzieci po rozdaniu świadectw oraz nagród.

Ostatni dzień roku szkolnego 2007/2008. Dzieci po rozdaniu świadectw oraz nagród.

Wypoczynek letni – 21.06.2008 r.

Plan tegorocznej wycieczki obejmował wyjazd do Gniezna – pierwszej stolicy Polski, gdzie wielkie wrażenie zrobiły na dzieciach Drzwi Gnieźnieńskie i krypty znajdujące się w podziemiach; zdobycie najwyższego Szczytu Gór Sowich – Wielkie Sowy (Sudety Środkowe); zdobycie najwyższego szczytu w Karkonoszach i całych Sudetach – Śnieżki. Mimo wielu atrakcji i wrażeń nie zapomniano również o modlitwie zwiedzając Bazylikę w Licheniu.

Wycieczka przed wieżą widokową z 1906 r. o wysokości 25m. Miejsce to jest wspaniałym punktem widokowy.

Wycieczka przed wieżą widokową z 1906 r. o wysokości 25m. Miejsce to jest wspaniałym punktem widokowy.