Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Eliminacje Powiatowe XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Jakiś czas temu pisaliśmy nt. konkursu plastycznego:20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują . Do eliminacji gminnych zakwalifikowało się siedmiu naszych uczniów, a czterech z nich dostało się do drugiego etapu – wspomnianych w tytule – eliminacji powiatowych. 30 kwietnia 2012 r. komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Kuczkowska, Cezary Sreberski, Paulina Kitowska, Anna Kulesza-Karassek, Magdalena Adamczyk dokonała oceny 96 prac nadesłanych z gmin związanych z konkursem i dostarczonych do Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Wyróżniono najlepsze prace w czterech grupach wiekowych: 6-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat i szkoły specjalne. W trzeciej z nich uklasyfikował się także uczeń naszego gimnazjum – Sebastian Klawikowski, którego praca została wytypowana do następnego etapu konkursu na szczeblu wojewódzkim. Opiekę nad konkursem w naszej szkole sprawowała pani Dorota Kobiela.

Opracowała Sabina Lejk