Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

II WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MAŁA MATURA”

W dniu 12.05.2012 w Gdyńskiej Szkole Społecznej przy ulicy Kapitańskiej 37 odbył się II Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, którego celem było promowanie języka, sprawdzenie trzech umiejętności językowych – czytania, słuchania i pisania, ponadto zmagania z najlepszymi oraz poznanie swoich mocnych stron.

Konkurs podzielony został na dwa poziomy zaawansowania – podstawowy oraz rozszerzony. Nauczyciele zgłaszający wybierali poziom, do którego przystąpi dany uczeń.

Forma testu była bardzo zbliżona do egzaminu maturalnego. Zadania sprawdzać miały wszystkie umiejętności językowe poza mówieniem. Zadania składające się na zadania konkursowe podzielone zostały na:

● zadania zamknięte (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych),

● zadania otwarte (wypowiedź pisemna, stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych).

Z naszej szkoły udział wzięły cztery osoby z klasy I gimnazjum: Natalia Bobkowska, Monika Teclaf,
Maciej Teclaf oraz Krzysztof Teclaf.

Na wyniki czekamy do 29 maja 2012!!!

Opracowała Ewelina Pawłowska