Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Liga Ochrony Przyrody w Gdańsku serdecznie zaprasza uczniów z powiatu kartuskiego do udziału w konkursie fotograficznym „Dziedzictwo przyrodnicze powiatu kartuskiego”.

Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych powiatu kartuskiego.

 Warunki konkursu:  Zdjęcie lub serię zdjęć (max 6 jednego autora) o wymiarach minimum 15×21 cm należy przesłać w usztywnionej kopercie na adres Organizatora z dopiskiem „konkurs fotograficzny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2012 roku (decyduje data wpływu pracy). Mile widziane jest dodatkowo dołączanie zdjęć w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD.

Do każdego zdjęcia lub serii zdjęć jednego autora należy dołączyć formularz zgłoszeniowy. Dodatkowo każde zdjęcie należy podpisać delikatnie (z tyłu): imię i nazwisko autora, numer zdjęcia odpowiadający opisowi z formularza.

Zdjęć  nie należy oprawiać, nie tworzyć z nich albumów.

Technika pracy jest dowolna – z wyłączeniem fotomontażu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 września 2012 r. na stronie internetowej www.lop.gda.pl. Na laureatów czekają liczne nagrody.

Najlepsze prace będą prezentowane na wystawie podczas VII Kartuskiego Targu Produktów Ekologicznych, w czasie którego nastąpi również uroczyste wręczenie nagród.

Uwaga! Fotografie nie będą zwracane. Więcej informacji o konkursie na: www.lop.gda.pl

 

Oprac. Dorota Kobiela