Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Wydarzyło się jeszcze…

Dnia 27.06.2012 roku miał miejsce konkurs czytelniczy dla klas I – III. Brało w nim udział 9 uczniów po 3 z każdej klasy. Uczniowie przystąpili do rozgrywki po uprzednim zapoznaniu się z biografią pisarza oraz wybranymi baśniami takimi jak: „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Słowik”,  „Świniopas”, „Dzikie łabędzie”, „Nowe szaty cesarza”, „Królowa Śniegu”.

W pierwszym etapie cała 9 zaznaczała odpowiedzi na czytane przez nauczyciela pytania. Po sprawdzeniu prac do drugiego etapu przeszło 3 uczniów, którzy tym razem nie tylko zaznaczali odpowiedzi, ale również sami uzupełniali zdania i układali rozsypankę wyrazową. Po zakończonej drugiej turze, sprawdzono prace i wyłoniono miejsca.

Różnica punktowa w obu etapach była niewielka, niekiedy zabrakł tylko 1 punkt, aby przejść dalej, bądź zdobyć wyższe miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu posiadali ogromną wiedzę. Bardzo się cieszymy z tego faktu i serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

I miejsce – Aleksandra Głodowska, kl. III
II miejsce – Daria Bazychowska, kl.II
III miejsce – Kamil Malek, kl. III

Opracowała Emilia Kluwe