Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 można zwrócić się z wnioskiem na dofinansowanie podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 504 zł netto na osobę w rodzinie (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych). W przypadku pozostałych uczniów utrzymane zostało kryterium dochodowe 351 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Wnioski prosimy składać w szkole do 4 września 2012r.