Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Pierwsze w historii SP w Szopie „mianowania” nauczycieli

30 sierpnia 2012 r. w szkole odbyły się posiedzenia komisji egzaminacyjnej powołanej przez Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta. W komisjach uczestniczyli: prezes stowarzyszenia, dyrektor szkoły, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku, dwóch ekspertów z listy ekspertów MEN. W wyniku przeprowadzonego egzaminu Pani Dorota Kobiela – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz Pani Sabina Lejk – nauczyciel języka polskiego, podniosły swój stopień awansu zawodowego. Z nauczyciela kontraktowego stały się nauczycielem mianowanym. To pierwsze w historii szkoły w Szopie mianowania, których komisje odbyły się na terenie naszej szkoły.

Serdecznie gratuluję Pani Dorocie i Pani Sabinie i życzę na nauczycielskiej ścieżce samych sukcesów – dla dobra naszych dzieci i młodzieży!

Przemysław Łagosz – dyrektor szkoły