Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Dzwonki wstępne i zmiana godzin zajęć

Od 23.11.2017 r. w szkole obowiązywać będzie dzwonek wstępny. Uruchamiany będzie na 1 min przed daną godziną lekcyjną i trwać będzie 2 s. Po jego sygnale uczniowie udają się w kierunku sal. Po upływie 1 min od tego dzwonka zabrzmi dzwonek główny, który jest momentem rozpoczęcia lekcji. Uczniowie, którzy po wejściu do sali nauczyciela nie będą obecni, będą traktowani jako spóźnieni. Nauczyciel jest zobowiązany do wpisania spóźnienia takiemu uczniowi w dzienniku elektronicznym. Wprowadzenie dzwonka wstępnego ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania godziny lekcyjnej, 45 min.

Od 23.11.2017 r. w szkole obowiązywać będzie nowy rozkład przerw i zajęć lekcyjnych. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem liczby wydawanych zup i obiadów w szkole w roku szkolnym 2017/2018 i koniecznością zwiększenia czasowego dużej przerwy. Tym samym uczniowie na spokojnie będą mogli spożyć przysługujące im posiłki. Proszę o zapoznanie się z nowymi godzinami.