Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Prace domowe – wszystko na szkolnej stronie!

Począwszy od dnia 23.11.2017 r. wszelkie prace domowe muszą być publicznie ogłoszone na szkolnej stronie. Prace nie zapisane tam, należy traktować jako nie zadane. Praca domowa musi być zapisana danego dnia do godz. 16.30 na szkolnej stronie. Prace zapisane po godz. 16.30 danego dnia nie obowiązują w kolejnym dniu.
Prace zapisujemy w ujednoliconym tekście:

PRZYKŁADY:

  • 23.11.2017. Klasa 3. MATEMATYKA. Ćwiczenia. Str. 50, zad. 18. Zadanie na 25.11.2017.
  • 23.11.2017. Klasa 5. JĘZYK POLSKI. Książka. Str. 50, zad. 18. Zadanie na 25.11.2017.
  • 23.11.2017. Klasa 7. JĘZYK ANGIELSKI. Książka. Str. 50, zad. 18-19 oraz str. 51, zad. 16-20. Zadanie na 29.11.2017.

Celem jest usprawnienie zadawania prac domowych w szkole, bieżąca możliwość sprawdzenia sobie jakie prace zostały zadane w domu oraz bieżąca kontrola dyrektora nad zadawanymi pracami w szkole. Celem jest też umożliwienie rodzicom uczniów kontroli nad pracami zadanymi w szkole i dopilnowanie odrabiana prac domowych przez swoje dzieci. Celem jest też zwiększenie liczby odwiedzin na szkolnej stronie.

Odnośnik do prac domowych znajduje się na malaszkola.eu-SZKOŁA-Prace domowe.