Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Informacja kierownika GOPS w sprawie dożywiania od 1.1.2018

Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą dożywiania w gminie Sierakowice od 1 stycznia 2018 r. Jednocześnie proszę, aby dopilnować formalności związanych z uczestnictwem dziecka w dożywianiu. Niestety nie otrzymujemy takich informacji z GOPSu z Kartuz. Osoby dożywiane przez GOPS Kartuzy proszone są również o dopilnowanie formalności.

Mając na uwadze doświadczenia z lat poprzednich, proszę o dopilnowanie aby Państwa dziecko było dożywiane od początku stycznia tak, abyście Państwo nie musieli ponosić dodatkowych kosztów wyżywienia.