Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Komu potrzebna jest historia?

W poniedziałek 30 kwietnia odbył się w naszej szkole apel z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. „Komu potrzebna jest historia ?” Z takim pytaniem zwrócili się uczniowie gimnazjum do swoich młodszych kolegów. Następnie aby pomóc wszystkim w odpowiedzi na to pytanie, przypomnieli jakie zmiany w funkcjonowaniu Rzeczpospolitej Obojga Narodów wprowadzała Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku. Konstytucja miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową państwa, które jeszcze 150 lat wcześniej było jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie. Została napisana w celu zlikwidowania wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, zniosła liberum veto, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniała chłopom ochronę ze strony państwa.
Uczniowie przypomnieli, że rozbiór Polski, którego dokonano w trzech etapach w latach 1772, 1793 i 1795, był wydarzeniem bezprecedensowym w nowożytnych dziejach Europy. Chociaż zwycięskie mocarstwa z zasady pozbawiały pokonanych rywali posiadłości terytorialnych, a także nie sprzeciwiały się podziałowi łupów w Indiach, Ameryce czy Afryce, nie zdarzył się przypadek, aby rozmyślnie i z zimną krwią unicestwiły jedno z historycznych państw Europy. Jeszcze bardziej zadziwiający wydaje się fakt, że świat oszołomiony rewolucją we Francji w żaden sposób nie zareagował.
Komu w takim razie potrzebna jest historia? Historia potrzebna jest nam wszystkim, także Tobie. Wsłuchując się w głos przeszłości, uczymy się przecież rozumieć i mądrze kształtować teraźniejszość.