Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Egzamin na kartę rowerową

W maju w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Kandydaci na rowerzystów z wielkim zapałem i zaangażowaniem przystąpili do egzaminu. 7 maja uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w jeździe na rowerze. Kolejnego dnia wykazali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwiązując test składający się z 25 pytań. Należało poprawnie odpowiedzieć na 20 pytań, aby zaliczyć egzamin teoretyczny. 21 maja uczniowie udowodnili, że potrafią udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową oraz układając poszkodowanego w pozycji bocznej ustalone.

W tym roku kartę rowerową otrzymało 19 uczniów z kl. 4-5.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom, którym udało się zdać ten pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drodze.