Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Akcja ŚDTM to wielkie szkolne wydarzenie, które odbywa się pod hasłem  „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”. Najpierw trwały przygotowania, podczas których dzieci przypomniały sobie tabliczkę mnożenia. Potem 4 października, nastąpiło sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów. Dzieci, które uczęszczają na kółko matematyczne, stały się egzaminatorami i sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia u starszych kolegów oraz dorosłych. Oczywiście mali egzaminatorzy wcześniej sami musieli zdać egzamin. Każdy uczeń klas IV – VIII miał okazję zostać ekspertem tabliczki mnożenie, jeśli poprawnie i w szybkim tempie odpowie na zadane pytania. Efektem zdanego egzaminu była odznaka i  satysfakcja własna.