Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Nauczanie zdalne – przedszkole, zerówka oraz klasy I-III

Zasady funkcjonowania zdalnego nauczania w Przedszkolu w Szopie i zerówce w Zespole Szkolno-Przedszkolny Mała Szkoła” w Szopie w okresie 25.02.2020 do 10.04.2020

 

PRZEDSZKOLE I ZERÓWKA

Wychowankowie przedszkola i zerówki otrzymali materiały na okres do 3 kwietnia 2020 r. Dodatkowo panie wychowawczynie przygotowały dla wychowanków krótkie materiały wideo, które udostępniane są poprzez utworzone grupy na facebooku. Możliwy jest też bezpośredni kontakt z nauczycielem przez telefon lub facebooka. W okresie do 3 kwietnia innych materiałów dla maluchów nie będzie. Z uwagi na fakt ograniczenia w poruszaniu się, nie ma możliwości do 10.04.2020 na pobranie innych materiałów ze szkoły na kolejne okresy. Korzystać dlatego będziemy tylko z książek i ćwiczeń, które większość z Państwa odebrała.

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie to Państwo ponosicie największe obciążenie godzinowe i przejęliście w sporej części rolę nauczyciela. Za to bardzo dziękujemy!

Polecamy też korzystanie z dostępnych i wcześniej przekazanych edukacyjnych stron internetowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny

 

KLASY I-III

Do klas I-III włączamy od 26.03.2020 [oprócz samego przekazywania materiałów w formie elektronicznej za pomocą dziennika] wideokonferencje. Po konsultacjach przeprowadzonych z nauczycielami oraz rozmowach między Państwem, a nauczycielami, postanowiliśmy rozdzielić godzinowo spotkania online – tak, aby uczniowie z najmłodszych klas mogli z tego skorzystać w jak największym zakresie.

Dla uczniów każdej z klas nauczyciele wychowawcy utworzyli już tzw. pokoje, do których o określonej godzinie uczniowie będą mogli „wejść” – oczywiście wirtualnie. Linki do klas I-III będą takie same przez wszystkie dni! Szczegóły będą przesyłane Państwu poprzez dziennik Librus przez wychowawców klas.

Jeżeli chodzi o zajęcia z j. kaszubskiego na bieżąco informować będzie o nich p. Ewa Warmowska.

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ W DNIACH 26-27.03.2020

Zajęcia pomyślane są w ten sposób, że nauczyciel tłumaczy materiał zawarty w podstawie programowej. Stara się wyjaśnić jak najwięcej wątpliwości, odpowiedzieć na zadawane przez uczniów, rodziców pytania. Nauczyciel przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy z materiałami po zakończonych zajęciach. Musimy brać też pod uwagę fakt, iż aplikacja z której będziemy korzystać powoduje przerwanie sesji po 40 min. Plan na kolejny tydzień pojawi się w niedzielę, z uwzględnieniem zajęć z j. angielskiego oraz religii. Godziny startu zajęć pozostaną niezmienne.

 

Klasa 1 EMILIA JANNECK

Okienko do wejścia do wirtualnej klasy pojawi się o godz. 8.25.

8.30-9.00 – EDUKACJA [9.00-9.15 przerwa]

9.15-9.45 – EDUKACJA [9.45-10.00 przerwa]

10.00-10.30 – EDUKACJA [13.00-10.35 przerwa]

10.35-11.00 – konsultacje z nauczycielem, pomoc w wykonaniu zadań, samodzielna praca.

 

Klasa 2 LUCYNA CZAJA

Okienko do wejścia do wirtualnej klasy pojawi się o godz. 16.55.

17.00-17.30 – EDUKACJA [17.30-17.45 przerwa]

17.45-18.15 – EDUKACJA [18.15-18.30 przerwa]

18.30-19.00 – EDUKACJA [19.00-19.05 przerwa]

19.05-19.35 – konsultacje z nauczycielem, pomoc w wykonaniu zadań, samodzielna praca.

 

Klasa 3 DOROTA KOBIELA

Okienko do wejścia do wirtualnej klasy pojawi się o godz. 10.55.

11.00-11.30 – EDUKACJA [11.30-11.45 przerwa]

11.45-12.15 – EDUKACJA [12.15-12.30 przerwa]

12.30-13.00 – EDUKACJA [13.00-13.15 przerwa]

13.15-13.45 – konsultacje z nauczycielem, pomoc w wykonaniu zadań, samodzielna praca.

 

W przypadku pytań wątpliwości proszę pisać, kontaktować się ze mną czy z nauczycielami.

Przemysław Łagosz, dyrektor