Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Zakaz wstępu na teren szkoły od 25.03-10.04.2020

Z uwagi na wprowadzenie kolejnych ograniczeń przez rząd w poruszaniu się Polaków w okresie od 25.03 do 10.04.2020 r. wprowadzam całkowity zakaz wstępu na teren szkoły przez osoby nie będące pracownikami szkoły. Tym samym do 10.04.2020 nie będzie możliwości odebrania przez rodziców, uczniów pozostawionych w szkole materiałów edukacyjnych.

z poważaniem
Przemysław Łagosz, dyrektor