Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Pierwszy dzwonek 2020/2021. Informacje

Szanowni Państwo!

Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi w poniedziałek 31 sierpnia, o godz. 19.00, w formie online za pośrednictwem aplikacji Office 365, tak jak łączyliśmy się podczas zajęć przez ostatnie miesiące. Spotkanie poprowadzi dyrektor. Po spotkaniu prosimy o zadawanie pytań. W celu wejścia do „sali spotkania online” wystarczy kliknąć (lub wkleić do paska przeglądarki) na poniższy link (nie trzeba wchodzić do aplikacji Office 365):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmExNTdkMmMtNmNlOS00MTVmLTk1Y2ItNTVmNGMyYzIxMTE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22736e94c7-ba01-4f50-b6f5-e96271f3143c%22%2c%22Oid%22%3a%226e38e61d-cc69-4a12-8edf-44dea245cbb1%22%7d

Następnie należy kliknąć: KONTYNUUJ W TEJ PRZEGLĄDARCE.

W kolejnym okienku: DOŁĄCZ TERAZ.

Jednocześnie proszę o wyłączenie dźwięku i obrazu [suwaki poniżej napisu - DOŁĄCZ TERAZ].

——————————————

PRZEDSZKOLE W SZOPIE, ZERÓWKA

Dodatkowe spotkanie dla rodziców dzieci z Przedszkola w Szopie oraz zerówki w SP odbędzie się w formie online 1.09.2020 r. o godz. 10.30-11.00. Będzie też tam można zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości.

LINK DO SPOTKANIA POJAWI SIĘ NIEBAWEM :)  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aafd5affa400543a0ac2a1df2f8630eef%40thread.tacv2/1598900879885?context=%7b%22Tid%22%3a%22736e94c7-ba01-4f50-b6f5-e96271f3143c%22%2c%22Oid%22%3a%2286f42411-0a2e-401e-bcce-4069b49441d0%22%7d

W godzinach 11.00-13.00 rodzice uczniów z przedszkola i zerówki, którzy PO RAZ PIERWSZY staną się wychowankami szkoły w Szopie będą mogli wejść do szkoły, pokazać dziecku salę i szkołę, zapoznać się z nauczycielem, poszukać swojej szafki na ubrania – pobrać klucz do szafki.

Jednocześnie zachęcamy, choć nie ma takiego obowiązku, aby dzieci z przedszkola i zerówki również dokonywały dezynfekcji rączek po wejściu do szkoły.

——————————————

Przedstawimy zasady funkcjonowania szkoły w okresie pandemii, oraz podamy inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego. Ważne, aby w  tym spotkaniu uczestniczyły zarówno dzieci jak i rodzice.

1 września 2020 roku nie będzie spotkania ogólnego w szkole. Odbędą się jedynie spotkania wychowawców z uczniami w klasach – początek o godz. 9.00. O godz. 8.00 autokar wyjedzie z Sierakowic i może zabrać dzieci z tego terenu. O godz. 8.00 wyjadą też ze szkoły busy szkolne po uczniów z terenu Borzestowa, Miechucina, Boru, Łączek. O godz. 8.30 będzie podstawiony autokar w Mirachowie, który zabierze po mszy świętej uczniów i zorganizuje dojazd z terenu Mirachowa, Bącza… Uczniowie, bezpośrednio po przyjeździe do szkoły udają się pod swoje klasy. Głównym wejściem wchodzą uczniowie klas: 1, 3, 5, 6. Wejściem bocznym wchodzą uczniowie klas: 2, 4, 7, 8. Ok. godz. 10.00 nastąpi odwóz uczniów do domów.

——————————————-

Dla zaspokojenia Państwa podstawowych pytań :) wyjaśniam, że:

 • Przedszkole w Szopie działa w godzinach 7.30-16.00. Dzieci można przyprowadzać od godziny 7.20. – godziny mogą ulec zmianie w przypadku braku zainteresowania rodziców pobytem dziecka do późnych godzin. Rodziców przedszkola proszę o uzupełnienie formularza, do którego link podaję poniżej:
——————————————-
Zajęcia od samego początku będziemy prowadzić w postaci stacjonarnej, tak jak zawsze było. Wprowadzamy natomiast podział godzinowy rozpoczynania zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych w następujący sposób:
   • Zerówka – rozpoczęcie zajęć od godziny 7.45.
   • Klasy 1-3 – rozpoczęcie zajęć od godziny 7.45.
   • Pozostałe klasy (4-8) – zgodnie z planem lekcji. Te klasy będą tak jak zawsze rozpoczynały zajęcia możliwie z rana, zgodnie z planem i możliwościami dostępności kadry. Nie będzie tu podziału takiego jak zapowiedziano w szkołach gminnych.
——————————————-
 • Od 8 września zamierzamy ruszyć z wyjazdami na basen dla klas 1-3. Tak jak w poprzednich latach wyjazdy te organizowane będą do końca I semestru, we wtorki z rana. Rodziców zainteresowanych takimi wyjazdami prosimy o uzupełnienie do 1 września ankiety, do której link podaję poniżej:
ZAPISY NA BASEN ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE
——————————————–
Pozostałe informacje zostaną podane na spotkaniu.

z poważaniem

Przemysław Łagosz, dyrektor