Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Regulamin funkcjonowania w okresie pandemii – stan na 31.08.2020 r.

Poniżej przedstawiam regulamin funkcjonowania Przedszkola w Szopie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w okresie pandemii, który był analizowany podczas spotkania w dniu 31.08.2020 r. o godz. 19.00 na spotkaniu online. Proszę o zapoznanie się…

https://spszopa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_malaszkola_eu/Eac3LHXLot1Kt1rb2po1tEgBmH9KXIPZdk-Vs-lCgtD-JA?e=ramjnb