Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Maseczki i obostrzenia od 5.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na to, iż POWIAT KARTUSKI dalej znajduje się w strefie czerwonej:

W okresie od 5 października (do odwołania) wprowadzam dalszy obowiązek noszenia maseczek-przyłbic na terenie CAŁEGO obiektu szkolnego (na zewnątrz budynku, wewnątrz budynku… w każdym innym miejscu po przekroczeniu jakiejkolwiek bramy wejściowej szkoły).
Obowiązek ten dotyczy:
a) Wszystkich osób dorosłych, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych osób przyprowadzających i odprowadzających dzieci.
b) Uczniów z klas 1-8. [Zakaz nie dotyczy czasu gdy uczniowie przebywają w klasie oraz zajęć prowadzonych na zewnątrz szkoły przy zachowaniu dystansu. Uczniowie mogą – jeżeli sami tego chcą, lub tak postanowili rodzice – nosić maseczki również w salach dydaktycznych podczas zajęć.]

Nauczyciele w klasach 1-8 mają obowiązek prowadzenia zajęć w maseczkach lub przyłbicach. Nie dotyczy to zajęć na zewnątrz budynku, gdzie możliwe jest zachowanie odpowiedniego dystansu.

Dalej obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku szkolnego rodziców uczniów z klas 1-8. Dzieci z tych klas powinny być ewentualnie doprowadzone do drzwi szkoły i rodzic powinien natychmiast opuścić teren szkoły.

W przypadku konieczności pilnego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę.

Rodzice wychowanków przedszkola i zerówki mogą wejść do budynku szkolnego, przebrać dziecko i pozostawić je w klasie. Prosimy, aby rodzice nie przebywali w budynku szkolnym dłużej niż wynika to z doprowadzenia dziecka do klasy.

z poważaniem
Przemysław Łagosz