Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Zimowy konkurs nr 1 – NAJPIĘKNIEJSZY BAŁWAN :)

NAJPIĘKNIEJSZY BAŁWAN

KONKURS

dla uczniów ZS-P „Mała Szkoła” w Szopie

(oddziały 0-8)

Regulamin

1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest ZS-P „Mała Szkoła” w Szopie.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie oddziału „0″ oraz uczniowie klas I – VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie.

3. Zgłoszenia mogą wysłać  Uczestnicy, jak ich rodzice lub prawni opiekunowie.

4. Zgłoszenie powinno obejmować imię i nazwisko uczestnika lub imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego oraz tytuł.

5. Prace należy wysłać do swojego wychowawcy klasy przez platformę Microsoft Teams do 25 stycznia 2021 roku, godzina 24:00.

6. Każdy może nadesłać tylko jeden wizerunek bałwana wraz z postacią autora (na jednym zdjęciu).

7. Kryteria oceny: pomysłowość, oryginalność, wielkość, zgodność z tematyką.

8. Nagrodami w konkursie są książki (tematyka bożonarodzeniowa), piórniki i kubki z motywami kaszubskimi i inne.

9. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dodatkowo ocenę celującą z plastyki.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 1 lutego 2021 roku.

 

Zadanie konkursowe

1. Ulep najpiękniejszego bałwana, jakiego tylko umiesz.

2. Bałwan (sama postać) może być wykonany wyłącznie ze śniegu.

3. Bałwan może zawierać elementy dekoracyjne z różnych materiałów (gałązki, marchewka, szalik itd.)

4. Po ulepieniu bałwana wykonaj zdjęcie dobrej jakości/rozdzielczości (maksymalnie do 20 MB) i wyślij do wychowawcy.