Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Zimowy konkurs nr 2. ŚNIEŻNA BUDOWLA… – A Ty co potrafisz ulepić ze śniegu?

ŚNIEŻNA BUDOWLA

KONKURS

dla uczniów ZS-P „Mała Szkoła” w Szopie

(oddziały 0-8)

Regulamin

1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest ZS-P „Mała Szkoła” w Szopie.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie oddziału „0″ oraz uczniowie klas I – VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie.

3. Zgłoszenia mogą wysłać  Uczestnicy, jak ich rodzice i prawni opiekunowie.

4. Zgłoszenie powinno obejmować imię i nazwisko uczestnika lub imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego oraz tytuł (nazwa przedstawionej „budowli ze śniegu”).

5. Prace należy wysłać do swojego wychowawcy klasy przez platformę Microsoft Teams do 25 stycznia 2021 roku, godzina 24:00.

6. Każdy może nadesłać tylko jedno zdjęcie swojej „budowli” wraz z wizerunkiem jej autora (na jednym zdjęciu).

7. Kryteria oceny: pomysłowość; zgodność z oryginałem, którą przedstawiać będzie budowla; estetyka; zgodność z tematyką.

8. Nagrodami w konkursie są książki (tematyka bożonarodzeniowa), piórniki i kubki z motywami kaszubskimi i inne.

9. Każdy z uczestników dodatkowo otrzyma ocenę celującą z plastyki.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 1 lutego 2021 roku.

 

 Zadanie konkursowe

1. Ulep ze śniegu budowlę…, jaką tylko chcesz i  potrafisz.

2. Przez „budowlę” należy rozumieć np.: obiekt, rzecz, postać, zwierzę, narzędzie, owoc itd.

3. Budowla powinna być uformowana wyłącznie ze śniegu, ale może zawierać elementy dekoracyjne z różnych materiałów.

4. Po stworzeniu budowli wykonaj dobrej jakości/rozdzielczości zdjęcie (maksymalnie do 20 MB) i wyślij do wychowawcy.