Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Przedszkolu i „Małej Szkole” w Szopie nastąpi 1 września 2020 r. o godz. 9.00. Wcześniej tego samego dnia, w Mojuszu i w Mirachowie, odbędzie się msza święta o godz. 8.00.

Bezpośrednio po przyjeździe do szkoły uczniowie z klas 0-1-2-3-4-5-6-7-8 udają się do wyznaczonych sal klasowych gdzie odbędą się uroczystości z wychowawcą. Planowany czas spotkań z wychowawcą – 45 min. Bezpośrednio po tym czasie organizowany będzie odwóz uczniów do miejsc przystankowych.

Wychowankowie Przedszkola w Szopie rozpoczęcie roku szkolnego będą mieli na holu szkoły. Prosimy, aby z wychowankami przedszkola, oddziału przedszkolnego w Małej Szkole w Szopie do szkoły wchodził co najwyżej jeden rodzic/opiekun. Bezwzględnie wymagamy od osób dorosłych – rodziców – opiekunów noszenia wewnątrz szkoły maseczek ochronnych.

 

PLAN DOWOZÓW na dzień 1 września 2021 r.

1.09.2021: DOWÓZ: A1 – autokar Lis Sierakowice

Trasa: Start – duży parking w Sierakowicach o godz. 8.00. Następnie Mirachowska, Paczewo, Szopa, Nowa Huta, Mirachowo, Strysza Buda, Bącz, Bącka Huta, Szopa. Autokar poczeka na dzieci uczestniczące we mszy św. w Mirachowie i je też zabierze.

1.09.2021: DOWÓZ: A2 – autokar Lis Sierakowice

Trasa: Start – duży parking w Sierakowicach o godz. 8.10 Szklana - przystanek; 8.15 Długi Kierz przystanek; 8.20 Borzestowo; 8.20 Koryta; 8.25 Wygoda – przystanek k. cmentarza; 8.30 Zajezierze – przystanek; 8.35 Miechucino – remiza oraz przystanek za torami; 8.40 Mojusz – remiza OSP, 8.45 Szopa.

1.09.2021: Plan dowozu na Bór i Łączki – p. Teresa:

- 1 kurs – odbiór dzieci z Boru 8.15 (2 dzieci) + Łączki (3 dzieci)

- 2 kurs – odbiór pozostałych dzieci z Łączek – 8.40

Odwóz dzieci z Łączek i Boru bezpośrednio po spotkaniu w szkole.

 

Spotkanie rodziców-uczniów-nauczycieli z dyrektorem w dniu 1 września 2021 r. odbędzie się w formie transmisji poprzez aplikację Teams o godzinie 18.00. Omówione zostaną najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły, plan pracy szkoły.

Link do spotkania [podczas logowania trzeba będzie podać swoje imię i nazwisko i poczekać na wpuszczenie do "pokoju spotkania"; wpuszczamy od 17.55]

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk4MjY1M2EtYWU3NS00YTZkLWExMDItZDRiMTk0YmNiYzZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22736e94c7-ba01-4f50-b6f5-e96271f3143c%22%2c%22Oid%22%3a%226e38e61d-cc69-4a12-8edf-44dea245cbb1%22%7d

 

 

SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH SALACH:

Sala nr klasa
3 KLASA 4; Wychowawca: mgr Leszek Arendt
4 PRZEDSZKOLEWychowawca: mgr Żaneta Zblewska
9 KLASA 3; Wychowawca: mgr Emilia Janneck
10 KLASA 6; Wychowawca: mgr Agnieszka Kotlenga
11 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNYW SZKOLE PODSTAWOWEJWychowawca: mgr Magdalena Rompa
12 KLASA 2; Wychowawca: mgr Aleksandra Czaja
14 KLASA 7; Wychowawca: mgr Agnieszka Kotlenga
15 KLASA 5; Wychowawca: mgr Ewelina Pawłowska
16 KLASA 8; Wychowawca: mgr Sabina Lejk
17 KLASA 1; Wychowawca: mgr Lucyna Czaja