Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”

Zapraszam do udziału w konkursie na temat Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.
Wszelkie potrzebne informacje na temat TOW „Gryf Pomorski” znajdują się na tablicach, wystawie znajdującej się od prawie miesiąca przed szkoła w Szopie. Konkurs będzie miał formę testu na platformie quizizz. Trzeba będzie posiadać konto na quizizz i zalogować się prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Uczniom mogą pomagać rodzice. Link do testu pojawi się na naszej szkolnej stronie w piątek 8.10.2021 roku o godzinie 17-ej. Link będzie aktywny przez 30 minut – później nie będzie można rozwiązać testu. Dziesięcioro uczniów, którzy najszybciej rozwiążą test osiągając wynik powyżej 85% otrzyma ocenę celującą z historii. Trójka z najlepszym wynikiem otrzyma również nagrody. Wszystkie pytania będą dotyczyły tylko informacji znajdujących się na wystawie.

 

 

Link do informacji z wystawy   https://spszopa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leszek_arendt_malaszkola_eu/EnoRTyABnWhJrIu2dSYOQOAB3O_jc4HqVL8Av_oOCHArQQ?e=wTcyXl