Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Dożywianie 2020/2021

Przedstawiam Państwu informacje odnośnie dożywianie w roku szkolny 2020/2021.… więcej…

Regulamin funkcjonowania w okresie pandemii – stan na 31.08.2020 r.

Poniżej przedstawiam regulamin funkcjonowania Przedszkola w Szopie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w okresie pandemii, który był analizowany podczas spotkania w dniu 31.08.2020 r. o godz. 19.00 na spotkaniu online. Proszę o zapoznanie się…

https://spszopa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_malaszkola_eu/Eac3LHXLot1Kt1rb2po1tEgBmH9KXIPZdk-Vs-lCgtD-JA?e=ramjnb

 

 … więcej…

Pierwszy dzwonek 2020/2021. Informacje

Szanowni Państwo!

Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi w poniedziałek 31 sierpnia, o godz. 19.00, w formie online za pośrednictwem aplikacji Office 365, tak jak łączyliśmy się podczas zajęć przez ostatnie miesiące. Spotkanie poprowadzi dyrektor. Po spotkaniu prosimy o zadawanie pytań. W celu wejścia do „sali spotkania online” wystarczy kliknąć (lub wkleić do paska przeglądarki) na poniższy link (nie trzeba wchodzić do aplikacji Office 365):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmExNTdkMmMtNmNlOS00MTVmLTk1Y2ItNTVmNGMyYzIxMTE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22736e94c7-ba01-4f50-b6f5-e96271f3143c%22%2c%22Oid%22%3a%226e38e61d-cc69-4a12-8edf-44dea245cbb1%22%7d

Następnie należy kliknąć: KONTYNUUJ W TEJ PRZEGLĄDARCE.… więcej…

Nagrody dla Uczniów za rok 2019/2020

DSC00296

Podobnie, jak w ubiegłych latach, nasi wychowankowie na koniec Roku Szkolnego 2019-2020 otrzymali nie tylko upragnione świadectwa, ale także nagrody. Wyróżnienia dostali wszyscy, którzy zasłużyli się w ciągu roku w różnych konkursach, kółkach i innych zajęciach dodatkowych (np. LEGO, BRD). Obowiązkowo laury przypadły zdobywcom świadectw z wyróżnieniem, tzw.… więcej…

SZKOLNY TURNIEJ BRD

a

25 czerwca został przeprowadzony Szkolny Turniej BRD. Był on zorganizowany dla dzieci, które przez cały rok szkolny uczęszczały na kółko BRD i przygotowywały się do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju BRD.

BRD-owcy w składzie: Aneta Bobkowska, Izabela Klamrowska, Artur Okrój, Kacper Choszcz, Błażej Szmuda, Mateusz Walkusz przystąpili do konkurencji teoretycznej i praktycznej.… więcej…

KARTA ROWEROWA `2020

1

Uczniowie klasy IV oraz chętni z kl. V przystąpili w czerwcu do egzaminu na kartę rowerową. W tym roku ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią COVIT-19 egzamin został przeprowadzony na innych zasadach.

23 czerwca uczniowie przystąpili do egzaminu teoretycznego, który został przeprowadzony za pomocą formularza FORMS w formie online.… więcej…