Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Emilia Plichta (Kluwe)

Emilia KluweMieszkanka Kamienicy Szlacheckiej. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, własnej historii i kultury Kaszubów, języka kaszubskiego. Absolwentka studiów licencjackich w Ateneum – Szkole Wyższej na Wydziale Studiów Edukacyjnych o specjalności wczesna edukacja i logopedia,  studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych o specjalności pedagogika edukacji wczesnoszkolnej, studiów podyplomowych na Wydziale Filologiczno – Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku w zakresie studium podyplomowego kwalifikacyjnego metodyczno-kulturoznawczego nauczania języka kaszubskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Społeczno-Przyrodniczym w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie o specjalności przyroda. W „Małej Szkole” w Szopie pracuje od 1.09.2009 r. Zdobywając doświadczenie w pracy z dziećmi w 2010 r. roku uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego, a w 2015 r. stopień nauczyciela mianowanego.