Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Emilia Plichta (Kluwe)

Emilia KluweMieszkanka Kamienicy Szlacheckiej. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie wychowawca klasy III. Absolwentka 3- letnich studiów licencjackich w Ateneum – Szkole Wyższej na Wydziale Studiów Edukacyjnych o specjalności wczesna edukacja i logopedia oraz 2- letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych o specjalności pedagogika edukacji wczesnoszkolnej. Aktualnie studentka j. kaszubskiego w Akademii Pomorskiej w Słupsku i przyrody w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. W „Małej Szkole” w Szopie pracuje od 1.09.2009 r. Zdobywając doświadczenie w pracy z dziećmi w 2010 r. roku uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego.