Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Agnieszka Kotlenga (Wenta)

Agnieszka Kotlenga

Wykształcenie: Akademia Pomorska w Słupsku, kierunek: Matematyka z zastosowaniem informatyki, w „Małej Szkole od września 2009 r. Hobby: rower, narty, koszykówka, spacery, jazda motocyklem z mężem Obecnie na zwolnieniu lekarskim.… więcej…

Weronika Łowicka

Weronika Łowicka

Wykształcenie: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, kierunek – geografia z przygotowaniem pedagogicznym, specjalność – turystyka. Aktualne studia: Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku, kierunek – geodezja i kartografia. Nauczyciel geografii: w Szopie od roku 2011 / 2012. Zainteresowania: krajoznawstwo, rajdy turystyczne, skoki narciarskie, religioznawstwo, wspinaczka.… więcej…

Adela Wenta

Adela 2012

Nauczycielka biologii i chemii w Szopie od 1.09.2011 r. Absolwentka biologii WSP w Słupsku. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z chemii i ekologii na UG. Macierzystą szkołą jest Zespół Szkół w Gowidlinie, gdzie uczy biologii i chemii.… więcej…

Weronika Reuter (Komkowska)

Weronika Reuter

Edukacja wczesnoszkolna, przyroda. Wychowawca klasy III edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel przyrody w klasach V i VI. Absolwentka 3 letnich studiów licencjackich w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki o specjalności wczesna edukacja i logopedia oraz 2-letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych o specjalności pedagogika edukacji wczesnoszkolnej.… więcej…

Ewa Warmowska (Myszk)

Ewa Warmowska

Z wykształcenia jest nauczycielką wychowania przedszkolnego, studiowała na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych. W 1978 r. podjęła swoją pierwszą pracę jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Szopie. Tutaj pracowała przez 25 lat, aż do momentu likwidacji placówki w 2004 r.… więcej…

Irena Damps

Irena Damps

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – magister filologii polskiej, studiów podyplomowych z języka kaszubskiego, od 4 lat nauczyciel w ,,Małej Szkole” w Szopie. Uczy rodnej mowy, szlifuje ,,perełki kaszubskie”, o czym świadczą liczne udziały dzieci w konkursach…… więcej…