Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Ewa Warmowska (Myszk)

Ewa WarmowskaZ wykształcenia jest nauczycielką wychowania przedszkolnego, studiowała na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych. W 1978 r. podjęła swoją pierwszą pracę jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Szopie. Tutaj pracowała przez 25 lat, aż do momentu likwidacji placówki w 2004 r. W tym samym roku kończy Podyplomowe Studium Języka Kaszubskiego i rozpoczyna pracę w sąsiedniej szkole w Mojuszu. Z Szopą nie zerwała kontaktów, ponieważ nadal uczy j. kaszubskiego w przekształconej w „Małą Szkołę” dawnej szkole podstawowej, aktualnie jako emerytka. Od końca 2003 r. zajmuje się twórczością poetycką. W 2006 r. wydała debiutancki tomik wierszy „Trape do nieba” z ilustracjami córki Barbary. Pod koniec 2008 r. wyszedł drukiem jej zbiorek wierszy i anegdot zatytułowany „Dzen za dnia”. Rok później ukazuje się tomik wierszy wraz ze zbiorem opowiadań – „A serce bije jedno…” Wydanie jest dwujęzyczne, utwory są pisane po kaszubsku i po polsku. Doczekała się wojewódzkiego konkursu recytatorskiego swojej twórczości, który odbywa się w „Małej Szkole” w Szopie. Dom w Bąckiej Hucie jest prawdziwą ostoją nauczycielki – poetki. Tutaj w otoczeniu lasu i ogrodu czerpie natchnienie. Interesuje się ziołami i medycyną naturalną.