Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Przemysław Łagosz

Przemysław ŁagoszUrodził się 9 lipca 1978 r. w Bytowie. Pracę w Małej Szkole w Szopie rozpoczyna w maju 2005 r. Dyrektor od 1.12.2005 r. do chwili obecnej. Od urodzenia mieszka w Gowidlinie (z czego jest bardzo dumny :) ).

Wykształcenie:
 • 2015 - Ośrodek Doskonalenia Kadr „ATENA” w Słupsku - Kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika
 • 2014 – Ośrodek Doskonalenia Kadr „ATENA” w Słupsku - Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
 • 2011 – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – Studia podyplomowe – Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką
 • 2010 – Akademia Pomorska w Słupsku – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – Studia podyplomowe – Matematyka z elementami informatyki
 • 2006 – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – Wydział Wychowania Fizycznego – Studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego
 • 2004 – Politechnika Gdańska w Gdańsku – Wydział Zarządzania i Ekonomii – Podyplomowe Studia Pedagogiczne w zakresie uzyskania kwalifikacji pedagogicznych
 • 2004 – Politechnika Gdańska w Gdańsku – Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, kierunek Elektronika i Telekomunikacja w zakresie – Systemów i sieci telekomunikacyjnych – tytuł zawodowy magistra inżyniera – praca dyplomowa „Elementy systemu DWDM i ich krytyczne parametry” napisana pod kierunkiem prof. dra inż. Mariana Zientalskiego
 • 1998 – Technikum Łączności w Gdańsku – kierunek – Elektronika ogólna
 • 1993 – Szkoła Podstawowa w Gowidlinie
 Doświadczenie zawodowe:
 • 1.09.2011 – 31.08.2019 Dyrektor Gimnazjum w Szopie,
 • 1.01.2008 – … Dyrektor Przedszkola w Szopie,
 • 25.09.2009 – 30.06.2010 – Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości – Szkoła Wyższa w Sopocie – zajęcia z informatyki, technologii informacyjnej, informatyki w turystyce,
 • 25.09.2006 – 30.6.2009 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – Katedra Biomechaniki i Technologii – zajęcia z informatyki, technologii informacyjnej, informatyki w turystyce,
 • 1.12.2005 – … Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie,
 • 1.08.2005 – 30.11.2005  p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie,
 • 8.3.2004 – 31.12.2004 – Urząd Gminy Sierakowice – Podinspektor ds. Sportu,
 • 2002 – 2005 – Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku – Referent Obsad Sędziów (podczas studiów na PG).
Dodatkowe uprawnienia:
 • 11.02.2019 – Instruktor Sportu. Specjalność – narciarstwo.
 • 28.06.2015 - Ośrodek Doskonalenia Kadr „ATENA” w Słupsku - wychowawca wypoczynku
 • 2015 - Ośrodek Doskonalenia Kadr „ATENA” w Słupsku - kierownik wypoczynku
 • 30.06.2013 r. – Instruktor Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka kajakowa,
 • 18.05.2013 r. – Instruktor Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa.
Odznaczenia sportowe:
 • 2008.11.14 r. – brązowa odznaka – Za Zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
 • 2005.11.05 r. – srebrna odznaka – Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Zainteresowania:
 • szeroko pojęty sport – obecnie w szczególności turystyka rowerowa, wcześniej piłka nożna, tenis stołowy,
 • historia szkolnictwa na terenie gminy Sierakowice (w opracowaniu książka o szkołach w Gowidlinie, Dolinie Jadwigi, Borowym Lesie i Lemanach),
 • dbanie o „lepsze jutro” Małej Szkoły w Szopie.
Osiągnięcia sportowe (wybrane):
 • wyprawy rowerowe Gowidlino-Częstochowa 535 km (2007, 2010, 2011, 2012, 2013 *2, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019),
 • wyprawa rowerowa Gowidlino-Rzym; 3-23.07.2013 r., 2243 km,
 • samotna wyprawa rowerowa Gowidlino-Haga (przez Amsterdam); 4-19.07.2018 r., 1244 km,
 • I miejsce drużynowo na XI Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Łączności w Tenisie Stołowym; reprezentacja Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku; Gliwice, 10-11.11.1996 r.,
 • II miejsce w grze mieszanej tenisa stołowego na XI Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Łączności; Gliwice, 10-11.11.1996 r.,
 • IV miejsce w grze pojedynczej tenisa stołowego na XI Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Łączności; Gliwice, 10-11.11.1996 r.
Publikacje książkowe:
 • ŁAGOSZ PRZEMYSŁAW: Rowerowo zakręceni / Z Gowidlina do Rzymu. W 21 dni na rowerze. Szopa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, 2016.
 • Opracowanie zbiorowe pod redakcją ŁAGOSZ PRZEMYSŁAWA; LEJK SABINA, WARMOWSKA EWA: Jak dawniej na Kaszubach bywało… Szopa i okolice w starej fotografii. Szopa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, 2014.
 • Opracowanie zbiorowe pod redakcją ŁAGOSZ PRZEMYSŁAWA: Boże Męki – Bącka Huta, Bącz, Bór, Łączki, Mirachowo, Mojuszewska Huta, Nowa Huta, Strysza Buda, Szopa. Szopa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, 2013.
 • KULWIKOWSKA IRENA, ŁAGOSZ PRZEMYSŁAW: X lat Powiatowego Przeglądu Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina”. Szopa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, 2009.
 • ŁAGOSZ PRZEMYSŁAW: Boże Narodzenie w tradycji kaszubskiej. Szopa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, 2008.
 • ŁAGOSZ PRZEMYSŁAW: Przedszkole na wsi – szansą rozwoju Twojego dziecka. Szopa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, 2008.
 • ŁAGOSZ PRZEMYSŁAW: Mała Szkoła w Szopie – nam się udało. Szopa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, 2007.

 

Udział w szkoleniach i konferencjach (wybrane):

 

 • Biblioteki cyfrowe – pełnotekstowe źródło unikalnych informacji regionalnych; CEN w Gdańsku; Gdańsk, 6.11.2019 r.
 • Kurs DaVinciResolve; Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Sztuki Mediów; Warszawa, 25-27.10.2019 r.
 • System Informacji Oświatowej w przeglądarce internetowej wraz z praktyczną obsługa aplikacji; Nowator; Gdańsk, 24.10.2019 r.
 • X Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych. Dyrektor wobec zmian prawnych i organizacyjnych w roku szkolnym 2019/2020; Warszawa, 11.10.2019 r.
 • XIV Kongres Zarządzania Oświatą; OSKKO; Zakopane, 30.09-2.10.2019 r.
 • Zmiany organizacyjne w placówkach niepublicznych od 1 września 2019 r. Planowa zmiany od 2020 r. Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych; VERTE; Gdańsk, 26.09.2019 r.
 • Film o Kaszubach. Narzędzie pracy dla nauczycieli języka kaszubskiego; Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka kaszubskiego; warsztaty filmowe; Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; Akademia Pomorska w Słupsku; Słupsk, 28.05.2019 r.
 • XVI Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty; UJ; Kraków, 1-3.03.2019 r.
 • Adobe Premiere Pro; Labelpoland.com szkolenia; Sopot, 14-16.11.2018 r.
 • Podstawy języka programowania Scratch oraz Scratch jr.; Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach; Kartuzy, 24.10.2018 r. 
 • IX Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych. Nowe zasady organizacji pracy oraz nauki, wychowania i opieki w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019; Warszawa, 12.10.2018 r.
 • XIII Kongres Zarządzania Oświatą; OSKKO; Toruń, 24-26.09.2018 r.
 • Zatrudnianie nauczycieli, RODO i dotacja na kształcenie specjalne – w prywatnej oświacie; Regionalne Centrum Edukacji Samorządowej w Lublinie; Gdańsk, 19.09.2018 r.
 • Regulacje w zakresie prowadzenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych. Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych 2018; Centrum Kompetencji Biznesowych; Gdańsk, 16.03.2018 r.
 • XV Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty; OSKKO; Kraków, 2-4.03.2018 r.
 • Zabezpieczenie interesów placówki niepublicznej. Rozliczenie dotacji, a niestandardowe wydatki placówki niepublicznej…; Centrum Kompetencji; Warszawa, 12.12.2017 r.
 • Potrzeby ucznia słabowidzącego w edukacji wczesnoszkolnej. Czytanie bez granic; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach; Kartuzy, 20.11.2017 r.
 • VI Forum Pomorskiej Edukacji. Kondycja pomorskiego nauczyciela; Marszałek Województwa Pomorskiego, UG w Gdańsku; Gdańsk, 27.10.2017 r. – udział w dyskusji moderowanej w roli zaproszonego gościa
 • VIII Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych. Placówki niepubliczne w obliczu reformy edukacji; Forum Placówek Niepublicznych; Warszawa, 6.10.2017 r.
 • Aktualizacja wysokości dotacji oświatowych, dokonywana w październiku 2017 r. i planowane zmiany w dotowaniu od 2018 r.; Regionalne Centrum Edukacji Samorządowej w Lublinie; Gdańsk, 5.10.2017 r.
 • XII Kongres Zarządzania Oświatą; OSKKO; Kraków, 16-18.09.2017 r.
 • Adobe Illustrator na potrzeby DTP i internetu; Labelpoland.com szkolenia; Sopot, 13-15.09.2017 r.
 • Język kaszubski w reformowanej szkole – wdrożenia i innowacje; Wydział Filologiczny UG w Gdańsku; ZK-P; Gdańsk, 12.09.2017 r.
 • Zmodernizowany System Informacji Oświatowej po zmianach z 24 lipca 2017 r.; Centrum Szkoleniowe pospect z Wrocławia; Gdańsk, 8.09.2017 r.
 • Dotacje oświatowe na 2017 rok – wykorzystanie, rozliczanie i kontrola; Regionalne Centrum Edukacji Samorządowej w Lublinie; Gdańsk, 9.02.2017 r.
 • Lepsze życie Pomorzan. Pasje – obywatelska wspólnota – Europa. Pomorski Kongres Obywatelski. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 23.04.2016 r.
 • VI Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych. Jak dostosować dokumentację placówki do ostatnich zmian prawnych oraz rozstrzygnąć kwestie sporne w zakresie dotacji?; Forum Placówek Niepublicznych; Warszawa, 23.10.2015 r.
 • Wykorzystanie wskaźników EWD do analizy wyników egzaminów i ewaluacji pracy szkoły; ODN Instytut „ProEduco”; Gdańsk, 19.10.2015 r.
 • Dziecko z autyzmem i z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole. Zasady i techniki pracy edukacyjno-terapeutycznej; ODN Instytut „ProEduco”; Olsztyn, 25.10.2014 r.
 • V Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych. Jak skutecznie zarządzać placówką oświatową w aktualnej sytuacji prawnej?; Forum Placówek Niepublicznych; Warszawa, 24.10.2014 r.
 • Polityka bezpieczeństwa. Administrator danych. Ochrona danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym; Ogólnopolskie centrum szkoleń i wdrożeń, grupa Format; Gliwice, 22.10.2014 r.
 • Wizyta studyjna na obszarze Krajny i Pałuk – Powiat nakielski; Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby; Nakło, Olszewka, Minikowo, Ślesin, Tur, 20.10.2014 r.
 • Prawidłowości wydatkowania dotacji przyznawanych na mocy ustawy o systemie oświaty; Centrum Szkoleniowe dla Samorządu i Biznesu „OTUS”; Sierakowice, 8.10.2014 r.
 • IV Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych. Dotowanie niepublicznych szkół i przedszkoli z budżetu jst; Centrum Kompetencji FORUM; Warszawa, 13.12.2013 r.
 • Wizyta studyjna na obszarze LGR Żabi Kraj i LGR Dolina Karpia; Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka; Wisła, Skoczów, Wadowice, Woźniki,Zator, Istebna, Koniaków, 25-29.09.2013 r.
 • Kurs Instruktorów Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka kajakowa, prowadzony przez Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców w Warszawie; Działdowo, 29-30.06.2013 r.
 • Dotacje oświatowe z budżetu JST dla prywatnych szkół, przedszkoli i placówek – zapowiadana nowelizacja, aktualne problemy, praktyki, orzecznictwo RIO i orzecznictwo sądowe; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Gdańsku; Gdańsk, 21.05.2013 r.
 • Kurs Instruktorów Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa, prowadzony przez Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców w Warszawie; Sierakowice, 17-18.05.2013 r.
 • Międzynarodowa Konferencja; Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji? Odpowiedzialni nauczyciele; System Ewaluacji Oświaty, Nadzór Pedagogiczny; Ośrodek Rozwoju Edukacji; Uniwersytet Jagielloński; Kraków, 23-26.03.2013 r.,
 • Szkolenie narciarskie – narciarska technika biegowa dla każdego; Szklarska Poręba 10-16.02.2013 r.,
 • Efektywna ewaluacja w praktyce; Era Ewaluacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie; Puszczykowo k. Poznania, 8-9.02.2013 r.,
 • Opracowywanie programów nauczania na bazie nowej podstawy programowej; Osrodek szkoleniowy, Instytut Badań w Oświacie w Sopocie; Człuchów, 19-21.11.2012 r.,
 • Realizacja nauczania języka kaszubskiego w świetle przepisów prawa; Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach; Kartuzy, 19.09.2012 r.,
 • Zasady dotowania niepublicznych szkół i przedszkoli z budżetu JST; Centrum Kompetencji FORUM; Poznań, 6.09.2012 r.,
 • Samorząd samodzielny w realizacji zadań Oświatowych będący podsumowaniem projektu Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym; Ośrodek Rozwoju Edukacji, CWA pro publico; Gdańsk, 5.12.2012 r.
 • Międzynarodowa Konferencja; Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji? Zdania i rozwój przywódców; System Ewaluacji Oświaty, Nadzór Pedagogiczny; Ośrodek Rozwoju Edukacji; Uniwersytet Jagielloński; Kraków, 31.03-2.04.2012 r.,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa; Edukacja dorosłych na wsi: nowe-stare wyzwania; Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  Wieżyca, 22-25.09.2011 r.,
 • Język kaszubski w szkole – zadania i wyzwania; Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach; Kartuzy, 15.09.2011 r.,
 • Planowanie i organizacja pracy szkoły, a nowa podstawa programowa; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Oświata – Lingwista, Nadbałtyckie Centrum Edukacji; Gdańsk, 8.10.2010 r.,
 • Plecionkarstwo; Kaszubski Uniwersytet Ludowy; Osieki, 17-19.09.2010 r.,
 • Rzeźba w drewnie; Kaszubski Uniwersytet Ludowy; Skrzeszewo, 28-30.05.2010 r.,
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku; Słupsk, 30.09.2009 r.,
 • Kontrola przestrzegania prawa pracy w zakładzie – jednostce; AiB Centrum Administracji i Biznesu w Wrocławiu; Gdańsk, 18.08.2009 r.,
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania w szkole / placówce; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Oświata – Lingwista, Nadbałtyckie Centrum Edukacji; Gdańsk, 5.10.2008 r.,
 • Akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły / placówki; COMBIDATA Sopot; 27-28.09.2008 r.,
 • Wystąpienie z referatem na forum – Przyszłość  Małych Szkół w Gminie Sulęczyno; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Węsiory; 8.02.2008 r.,
 • Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej – moduł II; COMBIDATA Poland; Sopot, 3-7.09.2007 r.,
 • Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej – moduł I; COMBIDATA Poland; Sopot, 20-24.08.2007 r.,
 • Infrastruktura sportowa (budowa, modernizacje, inwestycje) w ramach funduszy strukturalnych UE; ALPHApro, Centrum Edukacji Biznesu i Administracji; Gdańsk, 10.11.2004 r.10-11.11.1996 r. 10-11.11.1996 r.