Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Weronika Reuter (Komkowska)

Weronika ReuterEdukacja wczesnoszkolna, przyroda. Wychowawca klasy III edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel przyrody w klasach V i VI. Absolwentka 3 letnich studiów licencjackich w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki o specjalności wczesna edukacja i logopedia oraz 2-letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych o specjalności pedagogika edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto w 2011 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Przyroda w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. W Małej Szkole w Szopie pracuje od 1.09.2009 r. Zdobywając doświadczenie w pracy z dziećmi w 2010 roku uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Pracę z dziećmi traktuje jako wyzwanie, źródło satysfakcji i przygodę dla siebie i uczniów. Uważa, że każdy z nas jest pewnego rodzaju nauczycielem, który pragnie swoje doświadczenie przekazać najmłodszym. Swoje wolne chwile wypełnia życiem rodzinnym.