Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Regulamin i zasady funkcjonowania przedszkola i szkoły od dnia 19.04.2021

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam REGULAMIN zasad związanych ze stanem pandemicznym, obowiązujących w Przedszkolu oraz Małej Szkole w Szopie od 19.04.2021 r. z prośbą o zapoznanie się i uszanowanie.

z poważaniem
Przemysław Łagosz, dyrektor

 

https://spszopa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_malaszkola_eu/ETyZZWHgBLhFghvIPfAhlvQBdbZ4vO68ipmnsL0W2GP3Fg?e=U0lSRr… więcej…