Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Plan lekcji i plan dowozów od 12.09.2022 r.

Poniżej przedstawiam plan lekcji oraz plan dowozów od 12.09.2022 r. To nie był łatwy plan do ułożenia z uwagi na trudną dostępność nauczycieli do nas dojeżdżających i brak nauczycieli na rynku pracy. Na chwilę obecną na długotrwałym zwolnieniu lekarskim przebywa nauczyciel chemii i informatyki. Chemię na ten okres zastępstwa przejmie nowa nauczycielka, zaś informatykę pani Agnieszka i ja. Po powrocie nauczyciela plan ulegnie kolejnej korekcie. Kiedy to nastąpi – nie wiemy…

ZERÓWKA – oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Zajęcia odbywają się w godzinach: poniedziałek: 7.45-13.20, wtorek: 8.00-14.10, środa: 7.45-13.20, czwartek: 7.45-12.30, 7.45-13.20. Uczniowie dowożeni oraz uczniowie, których oboje rodziców pracuje mają możliwość po zajęciach przejścia do świetlicy lub odwozu do domu – zgodnie z planem odwozów.

KLASY 1-2-3

Uczniowie w klasach 1-2-3 mają więcej godzina zajęć EDU niż wymaga tego ustawa i niż występuję to w innych placówkach. Ponadto w klasach 1-2-3 dodatkowo, uczniowie mają możliwość uczestnictwa w: kółku regionalnym, które od tego roku prowadzić będzie pani Roksana Stenka; zajęciach CZYTAM Z KLASĄ – które mają wspomóc uczniów w umiejętności czytania i czytania ze zrozumieniem – które od kilku lat prowadzi pani Emilia Janneck; zajęciach UKULELE – zajęciach nauki gry na ukulele z prowadzącą Emilią Janneck; dodatkowymi zajęciami z MUZYKI – które prowadzi pan Michał Szczypiorski – nauczyciel i zawodowy muzyk. Tych zajęć w innych szkołach nie ma. Od tego roku dla uczniów chętnych oraz dla tych, którzy będą oczekiwać w świetlicy na odwóz wprowadzamy dodatkowe zajęcia – SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ, które poprowadzi pani Emilia Janneck.

INFORMACJA O WYCIECZKACH:

We wtorek, a najpóźniej w środę pojawi się szczegółowa informacja dotycząca wyjazdów na wycieczki  klasach 1-8. W piątek otrzymaliśmy informację z MEiN o akceptacji naszych wniosków. Teraz czekamy na kolejną informację o dofinansowaniu. Proszę zatem o odczytanie informacji we wtorek na Librusie.

SPOTKANIA DYREKTORA Z RODZICAMI W SZKOLE

Bardzo proszę rodziców, którzy chcą ze mną rozmawiać o umówienie się wcześniejsze na rozmowę. Z uwagi na sporo obowiązków w okresie września i października nie dysponuję zawsze czasem na długie rozmowy. Ciężko jest mi Państwa odsyłać – a bywa, że pewne rzeczy muszę wykonać w danym dniu i do określonej godziny. Proszę o zrozumienie tego faktu.

We wtorki mam zajęcia od 8.00 do 14.10 i nie jestem w stanie przyjąć rodziców w tych godzinach.

W sprawach, które Państwo macie do załatwienia można się ze mną kontaktować również telefonicznie do 20.00. Jeżeli sprawa nie wymaga rozmowy i szerszego wyjaśnienia to proponuję kontaktować się poprzez Librusa – na konto ADMINISTRATORA (a nie konto DYREKTORA). Będę starał się na bieżąco odpowiadać i w dogodnym dla mnie czasie.

 

plan dowozow od 12.09.2022
Tytuł : plan dowozow od 12.09.2022
Rozmiar : 809 kB