Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Adela Wenta

Adela 2012

Nauczycielka biologii i chemii w Szopie od 1.09.2011 r. Absolwentka biologii WSP w Słupsku. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z chemii i ekologii na UG. Macierzystą szkołą jest Zespół Szkół w Gowidlinie, gdzie uczy biologii i chemii.… więcej…

Żaneta Jankowska (Naczk)

Żaneta Jankowska (Naczk)

Ukończyła Edukację Wczesnoszkolną na AHE w Łodzi (filia w Kartuzach), wykształcenie wyższe, licencjat. W Szopie od 1.09.2010 do 31.05.2011. Prowadziła zajęcia w przedszkolu.… więcej…

Aleksandra Czaja

Aleksandra Czaja

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (Gdańsk),kierunek Pedagogika resocjalizacyjna zaoczne 3-letnie licencjat; Wyższa Szkoła Humanistyczna (Łódź), kierunek pedagogika opiekuńczo -wychowawcza uzupełniające 2-letnie magisterskie Ateneum Szkoła Wyższa (Gdańsk), kierunek zintegrowana wczesna edukacja podyplomowe Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (Gdańsk), kierunek – Logopedia, podyplomowe. Zainteresowania: sport, muzyka ,teatr, kino, książki psychologiczne, filmy przyrodnicze i psychologiczne rozrywka muzyka, taniec.… więcej…

Weronika Reuter (Komkowska)

Weronika Reuter

Edukacja wczesnoszkolna, przyroda. Wychowawca klasy III edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel przyrody w klasach V i VI. Absolwentka 3 letnich studiów licencjackich w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki o specjalności wczesna edukacja i logopedia oraz 2-letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych o specjalności pedagogika edukacji wczesnoszkolnej.… więcej…

Ewa Warmowska (Myszk)

Ewa Warmowska

Z wykształcenia jest nauczycielką wychowania przedszkolnego, studiowała na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych. W 1978 r. podjęła swoją pierwszą pracę jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Szopie. Tutaj pracowała przez 25 lat, aż do momentu likwidacji placówki w 2004 r.… więcej…

Irena Damps

Irena Damps

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – magister filologii polskiej, studiów podyplomowych z języka kaszubskiego, od 4 lat nauczyciel w ,,Małej Szkole” w Szopie. Uczy rodnej mowy, szlifuje ,,perełki kaszubskie”, o czym świadczą liczne udziały dzieci w konkursach…… więcej…