Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Krystyna Jóskowska

Krystyna Jóskowska

Od roku szkolnego 1965/66. Absolwentka LP w Żukowie. Przeniesiona z Puzdrowa. Uczyła: języka polskiego, matematyki, wychowania plastycznego, wychowania muzycznego, zajęć praktyczno – technicznych, historii, geografii oraz opiekowała się Szkolnym Kołem Przysposobienia Spółdzielczego. Później z mężem Jerzym przenosi się do Tuchlina i pracuje tam do 1974 r.… więcej…

Jerzy Jóskowski

Jerzy Jóskowski

Absolwent LO w Kartuzach. Ukończył również biologię na SN w Toruniu. Nauczyciel w szkole w Szopie w latach 1963-1968. Przeniesiony ze szkoły w Tuchlinie. Uczył: biologii, historii, geografii, języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego, wychowania obywatelskiego. Prowadził szkolne koło sportowe, PCK, LOP.… więcej…

Dorota Młyńska

Dorota Młyńska

Od roku szkolnego 1963/64. Żona kierownika szkoły. Absolwentka LO w Kartuzach, SN w Gdańsku na kierunku fizyka oraz UG na kierunku fizyka (1980 r.). Przeniesiona z Kamienicy Królewskiej. Uczyła: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, rysunku, śpiewu. Prowadziła również bibliotekę, SKO oraz Spółdzielnię Uczniowską.… więcej…

Joanna Butowska (Cieszko)

Joanna Butowska

W Szopie w latach 1961-1963. Absolwentka LP w Żukowie oraz SN w Gdańsku na kierunku zajęcia praktyczne, wychowanie plastyczne. Uczyła historii oraz nauczania początkowego. Opiekowała się biblioteką, kółkiem PCK i kółkiem artystycznym. Po odejściu z Szopy pracuje w Tuchlinie (1963-1969) oraz Jelonku (1969-1980) gdzie w latach 1973-1980 pełni funkcję dyrektora szkoły.… więcej…

Stanisław Fabrykiewicz

Stanisław Fabrykiewicz

Rok szkolny 1960/61. Absolwent LP w Żukowie oraz SN w Kołobrzegu na kierunku geografia. Od 1.09.1961 r. przeniesiony do szkoły w Przyjaźni. Tam też zostaje dyrektorem szkoły i pełni tę funkcję w latach 1984-1990. W 1992 roku przechodzi na emeryturę. Umiera 23 marca 1993 roku.… więcej…

Leon Butowski

Leon Butowski

W Szopie w latach 1960-1963. Absolwent LP w Lęborku. W Szopie uczył: języka polskiego, matematyki, geografii, wychowania fizycznego oraz opiekował się SKO i SKSem. Po odejściu z Szopy pracuje w Tuchlinie (1963-1969) oraz w SP w Jelonku (1969-1980) gdzie w latch 1969-1972 pełni funkcję kierownika szkoły.… więcej…