Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Rok szkolny 2004/2005

foto 1

Rozpoczyna się historia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie. Jak wspomina kronika, obiekt szkolny jak i zgoda na prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie, została ogłoszona 31 sierpnia 2004 r. o godz. 16.10, a więc na zaledwie kilka godzin przez inauguracją nowego roku szkolnego 2004/05.… więcej…

Jan Stark

Jan Stark

Urodził się 2 lutego 1897 r. w Brodnicy Dolnej. Ukończył szkołę powszechną – jednoklasową. W latach 1916-1918 brał udział w I wojnie światowej jako żołnierz niemiecki. Od 1.04.1920 r. do 31.12.1921 r. kierownik szkoły w Czeczewie. Kierownikiem szkoły w Szopie zostaje 1.01.1922 r.… więcej…