Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Mirosława Serkowska (Fafińska)

Jeden rok szkolny. Obecnie mieszka w Kartuzach.… więcej…

Anna Grzenkowicz (Nowińska)

Anna Grzenkowicz

Od roku szkolnego 1977/78. Poprzednio pracowała w Samborcu. W 2000 roku przechodzi na emeryturę. W Szopie prowadziła zajęcia z języka polskiego, historii, języka rosyjskiego oraz redagowała gazetkę szkolną. Często wyjeżdża do Włoch gdzie zafascynowała się językiem i kulturą tego kraju. Obecnie mieszka w Koprzywnicy.… więcej…

Roma Władysława Balińska (Gronowska)

Roma Gronowska

Od roku szkolnego 1977/78. Absolwentka LO w Kartuzach oraz SN w Lęborku na kierunku nauczanie początkowe. Po odejściu ze szkoły w Szopie nie podjęła pracy w zawodzie nauczyciela. Obecnie mieszka w Warszawie.… więcej…

Maria Stencel

Maria Stencel

Od 1.09.1975 r. do 31.08.1977 r. Przeniesiona z SP w Łyśniewie. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Uczyła języka rosyjskiego i geografii. Obecnie uczy w Puzdrowie w klasach I – III oraz języka kaszubskiego.… więcej…

Łucjan (Lucjan) Jóskowski

Łucjan Jóskowski

Od roku szkolnego 1973/74 do czasu przejścia na emeryturę w 2000 roku. Później pracuje, jako matematyk, do czasu likwidacji szkoły w 2004 r. Absolwent SN w Gdańsku (1970 r.). Przeniesiony z SP w Tuchlinie. Uczył: matematyki, wychowania fizycznego, geografii i biologii.… więcej…

Grażyna Kreft

Grażyna Kreft

Rok szkolny 1972/73. W Szopie uczyła historii oraz prowadziła zajęcia z nauczania początkowego. Obecnie pracuje w Sądzie w Kartuzach.… więcej…