Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Józefa (Zofia) Peroń

Od 1.09.1955 r. Absolwentka LP w Sandomierzu. Od roku szkolnego 1960/61 przeniesiona do Gowidlina.… więcej…

Maria Ciach

Maria Ciach

Urodzona 19 listopada 1936 r. w Gerlachowie Bliższym. Ukończyła 4 klasy w SP w Mokoszynie, następnie 3 klasy w SP w Sandomierzu. Absolwentka LP w Sandomierzu (1954 r.). W szkole w Szopie od 15.08.1954 r. do 31.08.1960 r.… więcej…

Janina Targowska

Od roku szkolnego 1953/54. Później przenosi się do w SP w Sierakowicach.… więcej…

Józef Pepliński

Józef Pepliński

Pochodzi z Kościerzyny. W szkole w Szopie pracuje w roku szkolnym 1953/54.… więcej…

Elżbieta Westphal

Elzbieta Teclaw Westphal

Absolwentka 6-miesięcznego kursu pedagogicznego w Wejherowie. W szkole w Szopie od 1.09.1952 r. do 30.06.1956 r. Obecnie mieszka w Niemczech.… więcej…

Zofia Targowska

Zofia Targowska

Od 1.10.1948 r. Po odejściu z Szopy rozpoczyna pracę w szkole w Sierakowicach.… więcej…