Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Józef Witos

Józef Witos

Pracę w Szopie rozpoczyna od roku szkolnego 1970/71. Przeniesiony ze szkoły w Lisich Jamach. Uczył: fizyki, chemii, matematyki, muzyki, zpt i wychowania fizycznego. Dyrektorem szkoły zostaje 1.09.1975 r. i pełni tę funkcję do 31.08.1997 r. przechodząc na emeryturę. Najdłużej urzędujący dyrektor szkoły w Szopie.… więcej…

Brunon Skierka

Brunon Skierka

W Szopie od roku szkolnego 1962/63. Kierownik od roku szkolnego 1970/71. Absolwent LO w Kartuzach. Po ukończeniu kursu pedagogicznego w Tczewie pracował jako nauczyciel w Pierszczewie, Nowej Wsi i Przewozie. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej rozpoczął pracę w Szopie. Uczył: języka polskiego, historii, biologii, matematyki, rysunku, wychowania fizycznego, wychowania obywatelskiego, prac ręcznych oraz prowadził harcerstwo, spółdzielnię uczniowską, Szkolne Koło Odbudowy Stolicy, szkolne koło sportowe.… więcej…

Jerzy Młyński

Jerzy Młyński

W Szopie od 1.09.1961 r. Absolwent SN w Gdańsku na kierunku matematyka z fizyką oraz UG na kierunku fizyka (1980 r.). Przeniesiony do szkoły w Szopie ze szkoły w Kamienicy Królewskiej. Uczył: fizyki, chemii, matematyki, wychowania fizycznego, języka rosyjskiego, prac ręcznych, geografii, biologii, historii, rysunku i śpiewu.… więcej…

Stanisław Bronk

Stanislaw Bronk

W Szopie od 1.08.1958 r. Zakłada pierwszą szkolną kronikę, która przetrwała do dnia dzisiejszego. To On dokonuje odbudowy zniszczonej szkoły (ceglanej). Uczy głównie matematyki. Od 1.09.1961 r. przeniesiony na stanowisko kierownika szkoły w Pępowie (do 1972 r.). W październiku tegoż roku zostaje Naczelnikiem Gminy (obecnie to stanowisko nazywamy wójtem) i pełni je przez 9 lat.… więcej…

Władysław Krauza

Krauza_Wladyslaw_wykadrowane

W  Szopie od 7.01.1954 r. do końca roku szkolnego 1957/58. Zwolniony przez Inspektorat Oświaty. Następnie zostaje Sekretarzem Gromadzkiej Rady Narodowej w Miechucinie. Rozpoczyna pracę w jednej ze szkół w pobliżu Lęborka. Za namową ówczesnego inspektora oświaty – Plichty podejmuje naukę i zdaje maturę.… więcej…

Jan Zwierz

Jan Zwierz

Urodzony w Walisce k. Warszawy. Absolwent LO. Była to jego pierwsza praca. Kierownik od roku szkolnego 1952/53 do 7.01.1954 r. (został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej). Przez kolegów zapamiętany jako przyjaciel i dobry człowiek.… więcej…