Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Plan konsultacji dla 8 klasy – przygotowanie do egzaminu

Poniżej przedstawiam plan konsultacji dla uczniów 8 klasy.

SKRÓCONE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KONSULTACJI:… więcej…

Uczniowie do szkoły przychodzą w maskach. Maski (ewentualnie) mogą zdjąć dopiero po wejściu do danej sali i zajęciu miejsca w sali.
Prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu.
Prosimy o nie podawanie sobie rąk, nie ściskanie się, nie całowanie się.