Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Informacje organizacyjne na okres od 8-26 czerwca 2020 r.

W dniach od 8 do 15 czerwca w szkole odbywać się będą zajęcia konsultacyjne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Zajęcia prowadzone będę z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. W związku z powyższym w okresie prowadzonych zajęć w szkole, w innych oddziałach nie będą prowadzone zajęcia online przez nauczycieli prowadzących te przedmioty, i tak:

WYKAZ NAUCZYCIELI, KTÓRZY PRACUJĄ W SZKOLE Z 8 KLASĄ:… więcej…

8.06.2020 r.