Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Informacje organizacyjne na okres od 8-26 czerwca 2020 r.

W dniach od 8 do 15 czerwca w szkole odbywać się będą zajęcia konsultacyjne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Zajęcia prowadzone będę z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. W związku z powyższym w okresie prowadzonych zajęć w szkole, w innych oddziałach nie będą prowadzone zajęcia online przez nauczycieli prowadzących te przedmioty, i tak:

WYKAZ NAUCZYCIELI, KTÓRZY PRACUJĄ W SZKOLE Z 8 KLASĄ:

 • 8.06.2020 r. – Sabina Lejk, Ewelina Pawłowska,
 • 9.06.2020 r. – Agnieszka Kotlenga, Ewelina Pawłowska,
 • 10.06.2020 r. – Sabina Lejk, Agnieszka Kotlenga,
 • 12.06.2020 r. – Sabina Lejk, Ewelina Pawłowska,
 • 15.06.2020 r. – Sabina Lejk, Agnieszka Kotlenga.

Uczniowie pozostałych klas otrzymają w tym czasie materiał do pracy własnej.

 

 • 11 czerwca Boże Ciało – jest dniem wolnym od zajęć.
 • 12 czerwca – zajęcia odbywają się w trybie normalnym-zdalnym, zgodnym z planem.

 

 • 16-18.06.2020 r. EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW
  • NIE ODBYWAJĄ się zajęcia opiekuńczo wychowawcze w szkole dla uczniów przedszkola, zerówki i innych klas. Nie ma możliwości poprawy w szkole dla uczniów z klas 4-8 (jedynie online, za pomocą aplikacji Office 365).  W czasie egzaminów na terenie szkoły przebywają jedynie upoważnione osoby oraz sami zdający.
  • ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA ONLINE  za pomocą aplikacji OFFICE 365 zajęcia w klasach 1-3 (z wyłączeniem w dniu 18.06.2020 r. zajęć w klasie 3 – gdyż pani Dorota jest przewodniczącą komisji egzaminacyjnej).
  • NIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA ONLINE  za pomocą aplikacji OFFICE 365 w klasach: przedszkola, zerówki, klas 4-8, gdyż nauczyciele w tym czasie są członkami komisji egzaminacyjnych w naszej szkole lub innych szkołach, lub pozostają do dyspozycji w przypadku sytuacji awaryjnych. Dni egzaminów ósmoklasisty były też zaznaczone jako wolne w planie pracy szkoły przekazanym Państwu we wrześniu.

 

 • WYPEŁNIANIE FORMULARZY ANKIETOWYCH: Zwracam się z prośbą o jednokrotne wypełnianie tego samego formularza przez daną osobę. Proszę o nie wpisywanie w sposób wielokrotny na formularzu ankietowym tych samych danych. (np. w czasie zapisów dziecka na wycieczkę itp.) Dziękuję :)

 

 • Poprawianie ocen – do 18.06.2020 r. (w przypadku zgody nauczyciela – do 19.06.2020 ale w dniu 19.06 tylko w formie online).

 

 • Jeżeli uczniowie posiadają osiągniecia, o których szkoła nie została do tej pory poinformowana, a kwalifikują się do wpisania na świadectwie, to proszę o przesłanie takiej informacji do 12.06.2020 r. do nauczyciela wychowawcy.

 

 • Rodzice zainteresowani posłaniem dziecka przedszkola, zerówki do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mogą to w terminie od 8-25.06.2020 r. robić bez wypełniania ankiety.

 

 • Sposób zakończenia roku szkolnego, organizacji wydawania świadectw itp. zostanie ogłoszony w ostatnim tygodniu nauki – gdy pojawią się wytyczne z MENu i GISu.

 

 • Jednocześnie przypominam, że każda osoba nie będąca pracownikiem podczas wizyty w szkole musi mieć założoną maseczkę. Przed wejściem w szkoły, w przedsionku, znajduje się automat do dezynfekcji rąk, z którego należy skorzystać.

 

 • Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkurach szkolnych (bez względu na osiągnięte miejsce), a nagród jeszcze nie wydano otrzymają na zakończenie roku nagrody rzeczowe.