Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Regulamin… stan od 14.09.2020 r.

W załączeniu przekazuję link do obecnie obowiązującego Regulaminu… z naniesionymi zmianami.

Jednocześnie dziękuję za stosowanie się do wcześniejszych wytycznych. PŁ

https://spszopa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_malaszkola_eu/EV-1Ydf96rhOqv7bewy6RYMBfgQTy3XELK6cUuyxohHOlw?e=8A4huO… więcej…