Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Konkurs Literacki – KARTKA Z PAMIĘTNIKA MOICH DZIADKÓW

Ustalenia wstępne:

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła”
w Szopie. Jego adresatem są uczniowie z klas I-VIII.

Cele:

 •  rozwijanie umiejętności literackich
 •  uwrażliwianie na bogactwo i piękno języka ojczystego
 •  zachęcanie do kreatywnego spędzania wolnego czasu
 •  poznawanie historii i zachęcanie do jej samodzielnego zdobywania

Zasady:

 •  konkurs trwa od 27 października 2023 r. do 14 listopada 2023 r., ostateczny termin składania prac upływa 14 listopada 2023 r.;
 • prace należy napisać pismem odręcznym;
 • jedna praca może maksymalnie zawierać dwie strony formatu A4;
 •  tekst powinien zawierać tytuł: Kartka z pamiętnika mojej Babci lub mojego Dziadka;
 •  w pamiętniku można powoływać się i wymieniać prawdziwe nazwiska osób, które były pracownikami ówczesnej szkoły lub koleżankami i kolegami Babci lub Dziadka; należy podać miejscowość,

w której znajdowała się szkoła;

 •  każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden egzemplarz pamiętnika;
 •  we wspomnieniach powinny znaleźć się takie informacje, jak np.:  kiedy Babcia lub Dziadek chodzili do szkoły (lata), jaka była to szkoła, przedmioty nauczane, oceny, nagrody i kary, wycieczki, stopnie, mundurki itd.;
 •  pamiętniki należy opatrzyć metryczką: imię i nazwisko ucznia, klasa;
 • teksty można składać w czasie przerw szkolnych pani Sabinie Lejk, Weronice Reuter i wychowawcom.

Ocena prac, nagrody:

 •  prace oceniane będą przez członków jury;
 •  kryteria brane pod uwagę podczas oceny: wartość merytoryczna, estetyka pracy, pomysłowość, forma literacka – pamiętnik, czytelność zapisu;
 • nagrody zostaną przyznane autorom trzech najlepszych opisów, przewidziane są także wyróżnienia;
 • po ogłoszeniu wyników prace zostaną oddane autorom.